De voerleveranciers zijn niet van plan bij te springen. Zij vinden dat de boeren naar hun bank moeten stappen. De boerenkoepels vinden dat ook. De bank weet beter hoe de markt ervoor staat dan de boer. Dat meldt boerenweekblad Nieuwe Oogst van week 34. In een redactioneel stuk van het Agrarisch Dagblad wordt gezegd dat de boerenkoepels 'slappe hap' zijn. De boerenkrant vindt dat de koepels ook wel kunnen zeggen dat het er uiterst beroerd voorstaat, maar durft zelf het grote woord 'sanering', laat staan warm of koud, niet in de mond te nemen.

De banken, m.n. Rabobank, staan daarmee voor de taak om de herstructurering van de varkenssector in Nederland aan te pakken. Van een rol van de overheid is in de berichten geen sprake. Rabobank verklaart vol optimisme vertrouwen te hebben in de toekomst van de varkenssector in Nederland en reeds aan de slag te zijn met bedrijfsovernames tussen stoppende en opschalende boeren. Onderwijl gaat het protest in Nederland tegen megastallen onverminderd door. De Nederlandse media en beïnvloeders van de publieke opinie zetten in op 'duurder, kleiner en leuker voor de beesten'. De sector zet in op groei en kostenverlaging.
Dat laatste is bedrijfseconomisch te verklaren. Door extra milieu en welzijnseisen heeft Nederland een hogere kostprijs dan omringende landen. Niettemin exporteert Nederland op dit moment zo'n 75% van de varkens die in het land geboren worden. Zelfs bij krimp van de sector als totaal, zal daarom de sector zelf inzetten op een groei van de bedrijfsgrootte per individueel bedrijf. Een omschakeling naar niches bij het grote Nederlandse exportvolume in bulk is marketingwise onhaalbaar en leidt onherroepelijk tot een grootschalige koude sanering van de sector.

Geconcludeerd moet worden dat Rabobank zijn warme verantwoordelijkheid neemt als de boer maar op tijd komt. Komt die te laat, dan kan hij van een koude kermis thuiskomen. In varkensland is een nieuw tijdperk ingegaan. Zoals de financiële wereld zich uitput in het interpreteren van de uitspraken van de FED en de ECB voorzitters, zo moeten boeren goed leren luisteren naar hun bank.

Wat de bank en de koepels van plan zijn? Dat weet niemand. Met Bernanke en Trichet is dat niet anders.
Dit artikel afdrukken