Wie nog nooit water heeft zien branden of ontploffen kan het hier zien.

Bij een in PNAS gepubliceerd Amerikaans onderzoek is geconstateerd dat drinkwaterputten bij schaliegaswinningsvelden vervuild zijn met methaan. Dat er vervuiling op zou treden door de schaliegaswinning werd al wel vermoed, maar nog niet eerder echt onderzocht. Amerikaanse onderzoekers van drie universiteiten hebben dit nu wel gedaan bij het grote veld Marcellus in de Appelachen. In 82 procent van de monsters (uit 141 drinkwaterputten) werd methaan vastgesteld. In putten die dicht bij een schaliegasput lagen liep de concentratie methaan op tot zes keer het gemiddelde van het hele veld. Ook werd in 10 dichtbijgelegen bronnen propaan aangetroffen, meldt Le Figaro.

Ook in Nederland blijkt het onderzoek repercussies te hebben. De ontdekking komt op een 'precair moment', schrijft de NRC. Niet alleen is de discussie in Nederland en op Foodlog aangezwengeld door de hooglerarenbrief van afgelopen weekend, ook blijkt de minister opeens omzichtig met een rapport over de voor- en nadelen van schaliegas om te gaan. Daaorver brak vandaag heibel uit tussen lokale bestuurders en milieuorganisaties enerzijds en de overheid anderzijds. Voor verschillende partijen is het reden om zich terug te trekken uit de klankbordgroep die het schrijven van het rapport begeleidt. Foodlog vroeg enige tijd geleden aandacht voor de relatie tussen schaliegaswinning en landbouw. Bij schaliegaswinning worden flinke hoeveelheden chemicaliën onder hoge druk in de bodem gespoten om het gas vrij te maken. De onderzoeken die thans vanuit de VS naar buiten komen, gaan uitsluitend over het vrijkomen van explosieve gassen.
Dit artikel afdrukken