Docs for Climate, een Belgisch collectief van artsen en zorgverleners, waarschuwt dat de gezondheidskosten zullen toenemen door de klimaatverandering. Het collectief schreef daarom een open brief aan de Belgische overheden om te vragen ‘dat er eindelijk werk wordt gemaakt van een ambitieuzer klimaatbeleid’.

"Wij, de ondertekenende artsen, zijn uiterst bezorgd over de gevolgen van de ontregeling van het klimaat en van het milieu voor de gezondheid van onze bevolking en die van toekomstige generaties. De lauwe reacties van onze regeringen tot nu toe hebben ertoe geleid dat wij in de voetsporen moeten treden van de burgerbewegingen en milieuorganisaties om een onmiddellijke, adequate en proportionele reactie te eisen op ‘de grootste bedreiging van de 21ste eeuw voor de wereldgezondheid', zoals The Lancet, één van de meest internationaal erkende medisch-wetenschappelijke tijdschriften, in 2018 verwoordde."

Een van de initiatiefnemers zegt in de Standaard: “Het is gewoon ook in ons eigen belang. De klimaatverandering zal de gezondheidskosten in ons land doen toenemen. Het aantal hittedoden hebben we door betere preventie kunnen verminderen, maar ook preventie kost geld en belast de gezondheids­zorg.”

Opvallend: de artsen vragen de Belgische overheden er onder meer voor "te zorgen dat geen enkele student een diploma behaalt zonder de kans te hebben gekregen alles te leren over de klimaat- en milieu-uitdagingen die eigen zijn aan zijn sector."
De Standaard - 1.000 artsen luiden alarmbel: ?Klimaatverandering zal gezondheidskosten doen toenemen?
Reageer
  • Deel
Druk af