In de Stille Oceaan drijft een dikke soep van plastic rond. Ook in de Atlantische Oceaan is een dergelijke concentratie van plastic vastgesteld- al is deze niet met het blote oog waarneembaar. Het gaat om hele kleine kunststofdeeltjes die in het water zweven. Hoewel het rondzwevende plastic al langer bekend is, was nog niet duidelijk hoever de plastic deeltjes doordringen in, bijvoorbeeld, de mens.
Professor Colin Janssen, onderzoeksleider van het Laboratorium voor Milieutoxicologie van de universiteit van Gent, heeft kunnen vaststellen dat de mosselen uit de Noordzee gemiddeld één stukje microplastic per gram mosselvlees bevatten.

In Vilt.be zegt Janssen: "Per portie mosselen, die ongeveer driehonderd gram mosselvlees bevat, krijg je dus driehonderd stukjes plastic binnen". Deze in de mosselen gevonden hoeveelheden plastic geven geen aanleiding tot ongerustheid: ´Bij de mosselen zelf werden immers geen verdere problemen vastgesteld en er zijn geen aanwijzingen dat de plastics in mosselen gevaarlijk zouden zijn voor de mens´ schrijft Vilt.be.

Binnenkort wordt nader onderzoek gedaan naar microplastics, in het kader van een grootschalige Europese studie die alle landen verplicht de plasticvervuiling van hun zeeën te monitoren. Bij dit onderzoek zal ook gekeken worden naar het effect van schadelijke stoffen als pcb´s en dioxines die zich mogelijk op de microdeeltjes vastzetten.

Fotocredits: drhenkenstein
Dit artikel afdrukken