Twee berichten op Boerderij geven blijk van een bijzondere situatie in de Nederlandse landbouw. De Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) en boerenkoepel LTO willen méér grondgebonden restricties op de mestwetgeving dan staatssecretaris Dijksma.

Omgekeerde wereld
Uit een bericht van gisteren op Boerderij blijkt dat Dijksma grondgebondenheid niet wil verplichten. Ook de wat radicalere boerenorganisatie NMV pleit echter voor grotere restricties. Een aantal verschillend denkende ondernemerskoepels en de grote zuivelorganisaties in Nederland bepleiten dus beperking, waar de overheid liberaler wil zijn. Doorgaans staan de posities precies omgekeerd tegenover elkaar.

Fosfaatrichtlijnen
De reden voor de opstelling van de overheid is waarschijnlijk gelegen in het feit dat nieuw gebouwde stallen van zeer grote ondernemers economisch onrendabel worden bij het van boerenzijde voorgestelde beleid, dat gericht is op maatschappelijk draagvlak en het stellen van grenzen aan de productiedruk in Nederland. Vermoedelijk moet de overheid echter ook denken aan de belangen van grote buitenlandse partijen die op ons grondgebied in Nederlandse melkverwerking hebben geïnvesteerd en daar toestemmingen voor hebben gekregen. Daarnaast wordt de aanwending van koeienmest op akkers in het Noorden van het land gezien als een goede oplossing voor de akkerbouw.
De NMV laat echter weten dat de staatssecretaris met haar voorstel heel gemakkelijk door haar fosfaatrichtlijnen zal schieten.

Complex dossier
Zoals uit discussies elders op Foodlog blijkt, is mest een buitengewoon complex dossier omdat het ingrijpt op alle aspecten van de leefomgeving ineens, terwijl al die aspecten in aparte hoofdstukje van wet- en regelgeving verkokerd zijn geraakt. Daarbovenop komen bovendien nog eens de economische implicaties die nieuwe regelgeving voor in het verleden genomen ondernemersbesluiten kunnen hebben. Een overheid heeft de plicht zorgvuldig met hun belangen om te gaan door een beleid te voeren dat bedrijfsvoeringen niet in gevaar brengt door een zwalkend, sterk wisselend beleidskader.


Fotocredits: Koeienpoep, still, 1Vandaag
Dit artikel afdrukken