NieuwVers gaat op zoek naar NieuwVerse rundvleesproducten. Dit zijn de allerlekkerste producten volgens onze smaakjury bestaande uit bekende lekkerbekken. Ze zijn gemaakt van rundvee dat helemaal OK is.

We zijn daarom op zoek naar producenten die duidelijk boven het gemiddelde uitsteken, en via verduurzamende innovaties op bedrijfsniveau of in de keten hun lekkere producten een product maken dat consumenten niet kunnen laten liggen als ze het onder ogen krijgen.

Tot en met 15 september kunnen kandidaten zich hiervoor inschrijven via dit formulier . De NieuwVers rundvlees proeverij vindt plaats op 9 oktober. Hieronder leggen we de spelregels uit.

Wanneer ben je NieuwVers?
NieuwVers staat voor onverkloot eten maar het hoeft niet uit oma’s tijd te zijn. De modernste, verbeterende en verduurzamende technieken worden toegejuicht door NieuwVers als ze de oorspronkelijke voedingswaarde van producten zo goed mogelijk voor mensen beschikbaar maken en de milieudruk verminderen door dat lekkerder en slimmer te doen. NieuwVers hanteert 10 doelprincipes:

1. Productie binnen zo gesloten mogelijke kringlopen van nutriënten
2. Gebruik van hernieuwbare energie
3. Beperking van het vervoer van levende dieren en halffabricaten
4. Terugdringing van voedselverspilling en uitspoeling van nutriënten
5. Ketenverkorting met als doel zo weinig mogelijk kosten aan producten toe te voegen die niet ten gunste komen aan de intrinsieke kwaliteit van het product
6. Het geven van identiteit aan producten zodat die een prijs opleveren die vooruitstrevende productie- en verwerkingsprocessen, dierwaardige houderij- en slachtvormen en maatschappelijk geaccepteerde arbeidsomstandigheden en beloningen mogelijk maken
7. Behoud van biodiversiteit
8. Zorg voor een mooi landschap en een evenwichtig bodembeheer
9. Bevordering van een gezond voedingspatroon door de aantrekkelijkheid van voedsel dat mensen dichter bij hun natuurlijke voedingsbehoeften brengt te vergroten
10. Het betrekken van consumenten bij productontwikkeling opdat zij zich er betrokken bij kunnen gaan voelen en vanuit groeiende warenkennis een versnellende factor worden bij de permanent mogelijke verduurzamende vernieuwing van het aanbod

Wat zoeken we?
NieuwVers zoekt de beste en lekkerste rundvleesproducten die in Nederland te krijgen zijn. Dat zijn op en top NieuwVerse producten, geproduceerd op een manier die de bovengenoemde doelprincipes zo dicht mogelijk benaderen, en die daarnaast ook nog eens uiterst smaakvol zijn. We pikken eerst de allerbeste rundvleesproducenten uit de aanmeldingen. Maar omdat je rundvlees vrijwel altijd op een of andere manier bereid c.q. verwerkt zult eten, proeven we op 9 oktober diverse producten die door de geselecteerde deelnemers zijn ingezonden. Elk van de deelnemers mag daarom bij aanmelding twee producten voordragen. Dat kan variëren van een biefstuk tot een bijzondere paté of runderstoof. Het moet gaan om producten met een substantieel deel rundvlees.

Hoe selecteren we?
De selectie bestaat uit meerdere onderdelen:
Een vierkoppige vakjury bestaande uit Tine van Werven (Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk), Frank Verhoeven (Boerenverstand), Jos Hugense (Meatless), Hans Blonk (Blonk Milieuadvies) zal straks de kandidaten beoordelen. Hiervoor hanteren ze naast hun eigen vakkennis de 10 bovengenoemde doelprincipes.
NieuwVers biedt ruimte om die doelprincipes samen nader uit te werken. Een open gesprek over de tien principes in de context van ´rundvlees´ vindt de komende weken plaats op Foodlog.nl.

De geselecteerde producenten - die we wat onze doelprincipes betreft echte koplopers kunnen noemen - mogen op in de middag van 9 oktober een of twee rundvleesproducten naar hun eigen keuze voorleggen aan een professionele smaakjury en aanwezig publiek. De smaakjury bestaat uit Johan van Uden (slagerij Chateaurbriand, officieel de beste slager van Nederland 2012), Felix Wilbrink (Telegraaf), Jeroen Thijssen (Trouw), Florine Boucher (kookboekschrijfster en ex-culinair journaliste voor NRC) en Samuel Levie (Food Cabinet, Brandt & Levie worstenmakers).
Plaats van handeling: omgeving Utrecht.

Wie kan inzenden?
Alle rundveehouders, verwerkers of importeurs van door hen gekend rundvlees kunnen zich inschrijven voor dit traject. Belangrijke voorwaarde is dat de ingezonden producten voor de markt beschikbaar zijn, dus bijvoorbeeld al ergens op een winkelschap ligt of in de horeca of catering gebruikt wordt, of dat de producent naar afzetkanalen in Nederland op zoek is. Voor de aanmelding is een uitgebreide toelichting nodig die weergeeft hoe er op het veehouderijbedrijf gewerkt wordt en hoe de ingezonden rundvleesproducten geproduceerd worden. Retailers of importeurs bijvoorbeeld die 'hun' product willen inzenden, zullen de betreffende rundveehouder en verwerker moeten raadplegen en samen een inzending voorbereiden. Wanneer een ingezonden rundvleesproduct wordt gemaakt van het vlees van meerdere aangesloten veehouders, kijkt de vakjury voor de voorselectie graag naar de werkwijze van de groep veehouders.

Kraamschap ondersteuning
Met deze selectieronde selecteert NieuwVers de lekkerste en best geproduceerde rundvleesproducten die al op de markt zijn. Het ontwikkelen van een 'winkelwaardig' product op basis van de beste ingrediënten is echter bepaald niet eenvoudig, en soms blijven veelbelovende producten halverwege steken. Via het project Kraamschap, willen we ondersteuning bieden aan enkele producenten die een innovatief, smaakvol en kansrijk product in ontwikkeling hebben, maar hulp kunnen gebruiken bij de afronding ervan en het op de markt brengen via de juiste kanalen. Producenten die voor deze ondersteuning in aanmerking willen komen, kunnen zich via het reguliere formulier aanmelden. Zij kunnen op het formulier aangeven dat ze zich aanmelden voor het traject Kraamschap.

Selectie van één of meer producten die door ons team op het schap worden geholpen, vindt plaats via vergelijkbare route als de producten die al op de markt zijn. Eind september zal een Kraamschap-team – bestaande uit professionele levensmiddelenexperts en retailmarketeers – de kandidaten beoordelen op technische en commerciële criteria. Kanshebbers zullen worden uitgenodigd hun product op 9 oktober aan de smaakjury en publiek voor te leggen tijdens de rundvleesproeverij. Met de lekkerste en meest kansrijke producten gaat het team verder aan de slag. Het team gaat hen helpen hun producten waar nodig zo door te ontwikkelen dat ze - voor zover ze dat nog niet, maar wel bijna zijn - 100% 'winkelwaardig' worden. Die periode gaat ongeveer drie tot zes maanden duren, inclusief het opstellen van de relevante dossiers en de commerciële positionering op het schap.

De Stichtingen Foodlog Benelux en Urgenda kunnen dit project uitvoeren met financiële ondersteuning van het Ministerie van EZ en de boerenkoepels LTO Noord en LLTB.

Bijwonen van de rundvleesproeverij
Aanmelden voor het evenement op 9 oktober kan via Dorine Rüter (zie onder). Producenten, veredelaars, inkopers, verwerkers, winkeliers en consumenten zijn allen van harte welkom! Aan het bijwonen van deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. NB. Voor deelnemende producenten gelden de inschrijvingskosten zoals hieronder vermeld. Deze zijn inclusief deelname aan de proeverij op 9 oktober.

Inschrijven voor het NieuwVers selectietraject
Inschrijven kan tot en met 15 september via dit formulier. Deelname aan het NieuwVers selectietraject kost Euro 75. Deelnemers die inschijven voor het bovengenoemde NieuwVers Kraamschap traject, betalen Euro 125 inschrijfkosten.

Na verzending van het aanmeldformulier ontvangen kandidaten hiervoor een factuur. Let op! NieuwVers streeft vanwege het openbare beoordelings- en selectieproces een grote mate van transparantie na. De informatie uit de aanmeldformulieren wordt daarom openbaar gemaakt.

Vragen?
Voor vragen over de inschrijving of deelname aan de activiteiten op 9 oktober: neem contact op met Dorine Rüter, via 0657 938 693 (ivm vakantie weer bereikbaar na 2 sept) of dorine.ruter@urgenda.nl. Urgente vragen kun je voor 2 september stellen via info@nieuwvers.nu.

Fotocredits: Say Cheese, uitsnede, Hindrik Sijens
Dit artikel afdrukken