Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van bio-ingenieur Ellen Van Loo aan de Universiteit Gent. Van Loo onderzocht de houding van consumenten tegenover producten met een duurzaamheidslabel, zoals bio, vrije uitloop of fair trade. Een derde van de ondervraagden zei dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt bij hun productkeuze.

Gebrek aan concreet beeld
Uit het onderzoek bleek dat voedingsproducten die zich beroepen op een concreet duurzaamheidsaspect beter aanslaan dan soortgelijke producten met een algemeen bio-label. Zo geven consumenten bijvoorbeeld de voorkeur aan kipfilet van kippen met vrije uitloop boven biologische kipfilets, terwijl vrije uitloop maar een klein deel uitmaakt van hoe biologisch het product is. Van Loo wijt dit aan een gebrekkige concrete beeldvorming bij een algemeen bio-label, terwijl 'boerenscharrel met uitloop' wel een concreet beeld oproept.

Gebrek aan kennis
Hoewel consumenten aangeven graag voor duurzaam voedsel te kiezen, blijkt hun kennis over duurzaamheid beperkt. Slechts een vijfde van de ondervraagden kon vragen over wat biologisch voedsel precies inhoudt correct beantwoorden. Verder vinden consumenten biologisch vaak duur. Zelfs als ze bereid zijn om, zoals de Vlamingen in het onderzoek, 22% extra te betalen voor biologische yoghurt, schrikt het daadwerkelijke prijsverschil - dat nog groter is - ze toch af.

Van Loo besluit: "Consumenten zouden beter geïnformeerd moeten worden over duurzame keuzes in hun voeding."
Dit artikel afdrukken