Dat is de conclusie van het Europese onderzoek Dairyman dat de afgelopen 4 jaar is uitgevoerd door onder andere het Vlaamse landbouwinstituut ILVO. Het onderzoek moest achterhalen hoe de melkveehouderij in Noordwest Europa zo efficiënt mogelijk verduurzaamd kan worden.

Er deden 127 bedrijven uit 10 regio's (Vlaanderen, Wallonië, Nederland, Luxemburg, Baden-Württenberg (D), Nord-Pas de Calais, Bretagne en Pays de la Loire (FR), Noord-Ierland(UK) en Ierland) aan het onderzoek mee.

Uit het onderzoek bleek dat bij verduurzaming rekening gehouden moet worden met 'geografische, cultuurhistorische, klimatologische en bedrijfsspecifieke verschillen'. "Een ‘one fits all’-aanpak bestaat niet. Er zijn verschillende wegen naar verduurzaming, die elk apart valabel en succesvol kunnen zijn. De erkenning hiervan door het Europese beleid bij het opstellen van streefdoelen en richtlijnen, is een cruciaal aandachtspunt”, stelt ILVO. Het onderzoek krijgt een vervolg naar de rest van Europa, schrijft Vilt.
Dit artikel afdrukken