"Bij de laatste controle door de NVWA zijn enkele onregelmatigheden geconstateerd voor wat betreft de administratie en het aantal controles op primaire bedrijven. Dienst Regelingen heeft naar aanleiding hiervan afspraken gemaakt met de Stichting Beter Leven Kenmerk over verbetering van de administratie en de controles.

De Dierenbescherming overweegt om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de vermeende fraude. De Dierenbescherming zal daarvoor een commissie instellen van onafhankelijke personen. Zoals de Dierenbescherming aangeeft, overweegt de Dierenbescherming om aangifte te doen, omdat zij vinden dat er mogelijk sprake is van een strafbaar feit. Het is aan het Openbaar Ministerie of vervolging daadwerkelijk kan plaatsvinden."


Dat schrijft staatssecretaris Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer.
Dit artikel afdrukken