Sinds de jaren zeventig neemt obesitas - een BMI > 30 - in snel tempo toe. Nu blijkt dat extreme obesitas (BMI > 40) veel sneller toeneemt. Extreem overgewicht kwam slechts beperkt voor.

Er zijn aantoonbare verbanden tussen overgewicht, slechte gezondheid en hoge medische kosten. Voor de VS is onderzocht dat obesitasgerelateerde kosten ongeveer 147 miljard dollar per jaar zijn, zo'n 9 procent van de jaarlijkse medische uitgaven in de VS. Als je wilt besparen op de uitgaven voor ziektekosten, zal met name obesitas moeten worden teruggedrongen.

Het CDC Atlanta (Centers for Disease Control and Prevention) heeft de ontwikkeling van obesitas in de komende twintig jaar onder de loep genomen. De daaruit resulterende voorspellingen zijn vervolgens gebruikt om uit te rekenen welke besparingen in de gezondheidszorg gerealiseerd kunnen worden.

Eerdere onderzoeken resulteerden in lineaire toekomsttrends, gebaseerd op obesitascijfers uit het verleden. Het genoemde onderzoek gaat uit van recentere data die een afvlakking van de lineaire lijn tonen. Daarnaast is er rekening gehouden met externe variabelen die van invloed zouden kunnen zijn op obesitas, zoals de prijzen van alcohol, brandstof, fastfood en gezond (vers) voedsel, internettoegang en het aantal restaurants per 10.000 mensen. De onderliggende redenering daarbij is dat bijvoorbeeld veranderingen in voedselprijzen gevolgen hebben voor het consumptiegedrag van mensen.

De nieuwe studie komt uit op 42 procent van de Amerikanen die in 2030 obees zullen zijn. Het percentage extreem obese Amerikanen loopt op tot 11 procent. In de lineaire studies was dit nog 9 procent. Dit zijn toenames van respectievelijk 33 en 130 procent ten opzichte van de huidige obesitaspercentages (2010: 32 procent van de Amerikanen is obees en 5 procent is extreem obees).

De mogelijke besparingen op gewichtsgerelateerde ziektekosten zijn enorm. De studie laat zien dat als de trend op 1 procent minder obesen uitkomt, er in 2020 2.6 miljoen minder obese Amerikanen zullen zijn en in 2030 2.9 miljoen. Dat zou in de komende 20 jaar een besparing in obesitas-gerelateerde gezondheidszorgkosten opleveren van 85 miljard dollar. Als de ontwikkeling van obesitas helemaal zou afvlakken en zou blijven steken op het niveau van 2010, dan levert dat de komende 20 jaar een besparing van maar liefst 550 miljard dollar op. Een afname van het aantal extreem obesen doet dit bedrag meer dan evenredig afnemen.

De studie concludeert dat op basis van de nieuwe methode er de komende twintig jaar nog altijd 33 procent meer obese Amerikanen bij zullen komen. Zij zullen een zware aanslag plegen op alle maatregelen die genomen worden om de ziektekosten in de hand te houden. Ieder succesje in het bestrijden of verminderen van obesitas levert al een aanzienlijke besparing op.

Fotocredits: colros
Dit artikel afdrukken