In 2007 kostte een voedselveiligheidsschandaal met door E.coli 0157:H7 besmette spinazie in Californië 5 mensen het leven. Dat was de aanleiding voor de Food Safety Modernization Act, die voorziet in het reguleren van "het gebruik van irrigatiewater, compost en mest, hygiëne en training voor arbeiders, hoe om te gaan met lokale fauna en nog andere gebieden". Voorstanders (voedselvergiftigingsslachtoffers) en tegenstanders (lokale, veelal kleine, en biologische boeren) brengen argumenten naar voren die diametraal tegenover elkaar staan.

Volgens de ene groep is iedere actieve biologische component mogelijk gevaarlijk - "pathogenen maken geen onderscheid. Groot, klein, middel, elke boerderij staat bloot aan besmetting die tot ziekte en dood kan leiden". Volgens de kleine boeren conflicteren de regels met bestaande programma's voor biologisch boeren en het uitbannen van chemische bestrijdingsmiddelen. Ook zou het landschap worden aangetast en de lokale fauna bedreigd door de voorgestelde maatregelen.

Voedselveiligheid en biologisch lijken zich slecht te verhouden. Aan de Food and Drugs Agency nu de schone taak de ruim 1200 pagina's regelgeving tot een uitgebalanceerd geheel te maken teneinde de wet te kunnen implementeren.
Dit artikel afdrukken