Na twee dagen en een lange nacht onderhandelen, 45 uur in totaal, hebben de EU-landbouwministers vannacht in Luxemburg een akkoord bereikt over "de algemene inzet voor de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020", meldt de Rijksoverheid.

Nederland toont zich tevreden met de uitkomsten. Volgens onze overheid dienen de hervormingen "in lijn met de Nederlandse inzet, te leiden tot een GLB dat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van een toekomstbestendige en innovatieve landbouw in balans met natuur-, milieu- en klimaat."

Minister Carola Schouten laat weten: "Ik ben blij dat we als Europese landbouwministers tot een akkoord zijn gekomen dat goed is voor de boer, en goed voor natuur, milieu en klimaat. Het nieuwe GLB moet toekomstbestendig boeren sterker belonen en zorgt daarmee voor hoge ambities op het gebied van vergroening, innovatie en een eerlijk inkomen."

Elders op Foodlog analyseerde vandaag Jeroen Candel het nieuwe landbouwbeleid nog net voor de nieuwe besluitvorming afkwam: De afgelopen weken bleek weer dat – nu de meerjarenbegroting voor de komende periode is veiliggesteld – de Raad van Ministers onder Duits voorzitterschap een enorme greenwashing van de GLB-voorstellen poogt door te voeren. Het gaat ze, net als in 2013, hoogstwaarschijnlijk lukken. Vorige week begon Birdlife Europe nog een sociale media-campagne om te protesteren tegen soortgelijke afspraken in het Europees parlement; een terechte waarschuwing, zij het rijkelijk laat in het hervormingsproces.In de (inter)nationale pers is veel aandacht voor het nu bereikte akkoord. Een bloemlezing:
 1. GLB: goed voor klimaat en boer

  Rijksoverheid
 2. Harde strijd om EU-landbouwbeleid: deel vreest slappe groene ambities

  Trouw
 3. Het Europese parlement heeft vannacht vergroeningsmaatregelen geschrapt uit het voorstel voor een nieuw Europees landbouwbeleid. Daardoor dreigt alsnog meer subdidie naar industriële landbouw te gaan in plaats van natuurinclusieve landbouw.

  Twitter, Patrick Jansen
 4. Akkoord over 'mijlpaal' in Europees landbouwbeleid

  Nieuwe Oogst
 5. Ministers akkoord over hervorming landbouwbeleid

  Boerderij
 6. EU-landbouwraad bereikt akkoord over GLB

  LTO
 7. EU-Staaten einigen sich auf Agrarreform

  Tagesschau
 8. EU-lidstaten sluiten akkoord over 'een nieuw soort landbouw'

  NOS
 9. Inkomenssteun wordt deels gekoppeld aan milieu-inzet

  Boerenbusiness
 10. 'Het EU-landbouw- akkoord is een stap vooruit’

  Trouw
 11. Landwirtschaft: Umweltschützer kritisieren Kompromiss zur EU-Agrarreform

  Die Zeit
 12. Harde strijd om EU-landbouwbeleid: deel vreest slappe groene ambities

  Trouw
 13. Was die EU-Agrarreform bedeutet

  FAZ
 14. WWF nennt Reform "Katastrophe" | EU-Länder erzielen umstrittenen Agrardeal

  N-TV
 15. Accord des Vingt-Sept sur la nouvelle politique agricole commune | La nouvelle PAC est destinée à mieux prendre en compte les défis environnementaux et climatiques

  Le Figaro
 16. Réforme de la PAC : "Nous devons tous avoir les mêmes règles du jeu", insiste la présidente de la FNSEA, qui redoute la concurrence déloyale

  FranceTV Info
 17. Leidt het landbouwakkoord tot vergroening of greenwashing?

  NRC
 18. Deal EU-landen over landbouwbeleid: hier draait het om

  RTL nieuws
 19. LTO noemt EU-akkoord stap in goede richting

  Nieuwe Oogst
 20. Europe faces greenwashing allegations as CAP proposals slammed: A ‘death sentence for small farms and nature’

  Food Navigator
 21. Agrar: Günther: Agrarkompromiss kein Schub für Artenschutz

  Die Zeit
 22. Copa-Cogeca: 'Akkoord biedt perspectief om vooruit te gaan'

  Nieuwe Oogst
Rijksoverheid - GLB: goed voor klimaat en boer
 • Deel
Druk af