"Ongeveer een half procent van het Europese biologische landbouwareaal lag in Nederland", aldus het CBS. In een jaar tijd nam het areaal biologische landbouwgrond in Nederland toe met 3,6%. In 2022 telt ons land iets meer dan 80.000 hectare biologische landbouwgrond, 59% meer dan in 2015. In diezelfde periode nam het aantal biologische landbouwbedrijven toe met 42,8%, er kwamen 585 biologische bedrijven bij. Nederland telt op dit moment 1.474 biologisch gecertificeerde bedrijven, plus 380 gecertificeerde/deels in omschakeling en 97 (nog) niet gecertificeerde bedrijven (nieuwkomers).

Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. De 1.951 biologische bedrijven maken 3,8% van de Nederlandse landbouwbedrijven uit.

Het totale Nederlandse landbouwareaal beslaat 1,8 miljoen hectare. De ruim 80.000 biologische hectares maken 4,4% van het Nederlandse landbouwareaal uit. In 2015 was dit percentage nog 2,7%, in 2020 3,9%. In dat jaar was in België 7,2% van het areaal biologisch en in Duitsland 9,6%. Het grootste deel van het Europese biologisch areaal, 17,1%, ligt in Frankrijk, waar 8,7% van het landbouwareaal biologisch is.

In Europa hoort Nederland tot de hekkensluiters qua biologisch areaal. Met onze 3,9% stonden we in 2020 op de zesde plaats van onderen, boven Roemenië (3,5%), Polen (3,5%), Bulgarije (2,3%), Ierland (1,7%) en Malta (0,6%). Koploper aan biologisch areaal is Oostenrijk (25,4%). Dat land is het enige EU-lid dat nu al aan de eisen van de Green Deal - 25% biologisch landbouwareaal - voldoet.

Het Europees gemiddelde aan biologisch landbouwareaal lag in 2020 op 9,1%. Tussen 2015 en 2020 steeg het biologisch areaal met 39% tot 17,7 miljoen hectare.
  • Deel
Druk af