Tussen 2012 en 2015 is in Nederland ruim 15.000 hectare land– en tuinbouwgrond (1% van het totale grondoppervlak van Nederland) prijsgegeven aan de natuur. Ook bos ter grootte van een kleine 5.000 hectare werd gekapt om natuurgebieden meer te vernatten. Dat meldt het CBS.

Het bodemgebruik in ons land wordt elke 2 tot 3 jaar in kaart gebracht met luchtfoto’s, kaartmateriaal en andere functionele bronnen. In 3 jaar tijd wijzigde in totaal 45.000 hectare grond van bestemming.

Het oppervlakte van het open en natte natuurlijk terrein steeg met 11.000 hectare het meest. Dit land is nu beschikbaar als overloop bij hoge grondwaterstanden. Deze waterbergingen veranderen in lokale wetlands.

Het bebouwde oppervlak nam toe met 47.000 hectare voor woon- en bedrijfsruimte en het oppervlak aan binnenwater nam toe met 35.000 hectare.

Al tientallen jaren neemt het gebruik van terrein als landbouwgrond af. Dat lijkt ook de stand van boerenlandvogels te raken. Toch bestaat nog altijd 54% van Nederlandse bodem uit agrarisch gebied. Bos, open natuurlijk terrein en recreatieterrein vormen met 14% de rest van het groene areaal. Nederland bestaat verder voor 19% uit water en voor 13% uit bebouwd gebied, zoals woon- en bedrijfsterrein.
CBS - Meer agrarisch gebied wordt open natuurlijk terrein
Reageer
  • Deel
Druk af