Uit de Kamerbrief waarmee minister Carola Schouten de Tweede Kamer informeert over de - per videoconferentie te houden - Landbouwraad van deze week, blijkt dat de minister twijfels heeft bij de From Farm to Fork strategie (F2F) van Eurocommissaris Frans Timmermans, een belangrijke pijler van de Europese Green Deal. Dat schrijft Boerderij.

Op hoofdlijnen sluit de F2F goed aan bij het Nederlandse beleid, schrijft de minister. De F2F moet immers leiden tot een geïntegreerd, duurzaam, veilig en gezond voedselsysteem, met verdien- en concurrentievermogen en een neutraal of positief effect op het milieu in 2030.

Maar er zijn ook aandachtspunten. "Zo zet de Commissie in op het behalen van een aantal kwantitatieve doelstellingen, maar is het nog onduidelijk op basis van welke uitgangspunten het bereiken hiervan zal worden gemeten. Dit zal pas bij de uitwerking van de F2F in specifieke voorstellen per thema duidelijk worden."

Ook vraagt Schouten zich af "of de Europese Commissie zich niet te veel begeeft op het terrein waar Nederland zelf verantwoordelijk is." Schouten doelt specifiek op het voorstel van de Commissie om per lidstaat en op basis van eigen analyses aanbevelingen te doen over hoe doelstellingen behaald moeten worden. Volgens de minister "roept deze werkwijze vragen op met betrekking tot de beoogde subsidiariteit van het nieuwe GLB". Schouten bedoelt daarmee dat Europa zich niet moet bemoeien met de nationale besluitvorming.
Boerderij - Schouten heeft twijfels bij Farm-to-Fork-strategie
Reageer
  • Deel
Druk af