Sinds de eeuwwisseling waren er nog niet zo weinig varkens en melkkoeien in Duitsland als nu. Dat blijkt uit cijfers van het Statistische Bundesamt (Destatis), gepresenteerd tijdens de Grüne Woche.

In 10 jaar liep het aantal varkensbedrijven terug van 33.400 naar 21.600, schrijft Boerderij. Een daling van 35%. Voor alle landbouwbedrijven bedroeg de daling (in de periode 2010-2016) 8%, becijferde Destatis.

De varkensstapel kromp tot 25,9 miljoen varkens in 2019, het laagste niveau sinds het jaar 2000, schrijft BoerenBusiness. Vooral kleinere bedrijven (tot 100 varkensplaatsen) blijken te stoppen. Boeren vergrijzen, hebben geen opvolger of perspectief of kunnen niet uit de voeten met de steeds strengere regels. Het aantal grote bedrijven, met meer dan 2.000 varkens, groeit juist wel. Er zijn in Duitsland inmiddels 500 bedrijven met meer dan 5.000 varkens, een groei van 67%.
De Nederlandse varkensstapel telde vorig jaar 12,1 miljoen varkens, een daling van -2,6% ten opzichte van 2019, meldde BoerenBusiness.

Ook het aantal melkkoeien daalde in Duitsland, tot 4,01 miljoen melkkoeien eind vorig jaar. Alweer een 'laagterecord' in deze eeuw. Het aantal melkveebedrijven daalde met 4,6% tot iets minder dan 60.000. Vooral kleine bedrijven (tot 50 koeien) stoppen; het aantal bedrijven met meer dan 500 koeien nam licht toe. Aangetekend moet worden dat melkkoeien ook in het laatste decennium op veel bedrijven wat meer melk per dier zijn gaan produceren. In Nederland hield de forse daling van het aantal koeien na de invoering van de fosfaatrechten, maar beperkt tred met een kleinere melkgift.
Boerenbusiness - Aantal varkens en koeien in Duitsland verder omlaag - Nieuws Dieraantallen
  • Deel
Druk af