Driekwart van de Nederlandse volwassenen maakt zich zorgen over de gevolgen van klimaatverandering voor toekomstige generaties, constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het CBS voerde om dat te weten te komen in de periode februari - april het onderzoek Belevingen uit, dat zich in 2023 richtte op klimaatverandering en energietransitie. Aan het onderzoek namen ruim 18.000 personen van 18 jaar of ouder deel.

De zorgen zijn ongelijk verdeeld: vrouwen maken zich veel vaker zorgen dan mannen (38% tegen 31%), en opvallend genoeg ouderen meer dan jongeren (43% van de 75-plussers tegen 30% van de 18-25-jarigen.

Het CBS onderzocht ook waarop de zorgen zich toespitsen. De meeste zorgen blijken Nederlanders zich te maken over meer droge zomers (76%), gevolgd door meer overstromingen (71%), uitsterven van dier- en plantensoorten, meer zware regen- en hagelbuien, meer hete zomers en een kleiner woongebied door een hogere zeespiegel (allemaal rond de 60%).

Over het door de overheid gevoerde klimaatbeleid lopen de meningen uiteen. Zo vindt 44% dat het klimaatbeleid van de overheid niet ver genoeg gaat, terwijl 23% van mening is dat het juist wel ver genoeg gaat. Een meerderheid van 55% vindt de aandacht voor klimaatverandering niet overdreven, maar 22% vindt dat juist wel. Een derde, 33%, vindt dat Nederland alleen een streng klimaatbeleid moet voeren als ook grotere landen, zoals China en de Verenigde Staten, dat doen, maar daar is 45% het dan weer mee oneens.

Ook de kosten van het klimaatbeleid baren Nederlanders zorgen. Hoewel 82% het belangrijk vindt dat de overzicht zich met klimaatbeleid bezighoudt, maakt 58% zich zorgen over de kosten hiervan. Vooral mannen, laag-opgeleiden en huishoudens met een lagere welvaart maken zich hier naar verhouding veel zorgen over.

Tenslotte vindt 73% van de Nederlandse volwassen dat grote bedrijven, de industrie en de luchtvaart te weinig doen om klimaatverandering tegen te gaan. Ook landen buiten de EU (66%), de landelijke overheid (51%), burgers (48%) en de Europese Unie (46%) doen te weinig tegen klimaatverandering. Ook opvallend: van boeren wordt het vaakst gevonden dat ze genoeg bijdragen om klimaatverandering tegen te gaan, dat vindt 38%. Slechts 6% vindt dat boeren te veel bijdragen aan klimaatverandering.
  • Deel
Druk af