Als er geen actie wordt ondernomen tegen antibioticaresistentie, zullen in 2050 jaarlijks 10 miljoen mensen meer dan nu overlijden aan infecties. Dat is meer dan er nu jaarlijks aan kanker overlijden.
Op dit moment overlijden er jaarlijks zo'n 700.000 mensen aan antibioticaresistentie infecties. In Europa en de VS gaat het om 50.000 overlijdensgevallen.

Dat blijkt uit de Review on Antimicrobial Resistance die de econoom Jim O'Neill opstelde in opdracht van de Britse premier David Cameron. O'Neill becijferde dat de terugloop in bevolking en de impact van de slechte gezondheid de economische output van de wereld met 2 à 3,5 % zou verminderen.

E.coli, malaria, tuberculose
De grootste impact zou toe te schrijven zijn aan infecties met resistente E.coli bacteriën, malaria en tuberculose. Met name in de BRIC en MINT-landen (Brazilië, Rusland, India en China, en Mexico, Indonesië, Nigeria en Turkije) zou de impact het grootst zijn. "In Nigeria zou in 2050 meer dan 1 op iedere 4 overlijdensgevallen toe te schrijven zijn aan een antibioticaresistente infectie. In India zouden deze ieder jaar 2 miljoen extra doden eisen", zegt O'Neill op BBC News Health.

Gezondheidszorg zonder antibiotica nog niet meegerekend
Volgens O'Neill is er in de Review sprake van een belangrijke onderschatting van wat er te gebeuren staat als er geen actie ondernomen wordt tegen antibioticaresistentie. De rekenmodellen houden namelijk geen rekening met de gevolgen voor de gezondheidszorg als er geen antibiotica meer zouden zijn. In die situatie zijn bijvoorbeeld het aanbrengen van protheses, doen van keizersnedes, chemotherapie en transplantaties immers niet meer mogelijk. O'Neills team becijferde de huidige bijdrage van keizersnedes aan het mondiale BNP op 2%, dat van protheses op 0,65%, kankermedicijnen op 0,75% en orgaantransplantaties op 0,1% (minder doden en invaliditeit bij de werkende bevolking).

In een reactie op het rapport zei dr. Jeremy Farrar van de Wellcome Trust: "Door de aandacht te vestigen op de enorme financiële en menselijke kosten die antibioticaresistentie gaat hebben als we er niets aan doen, maakt dit belangrijke onderzoek duidelijk dat dit niet alleen een medisch, maar ook een economisch en sociaal probleem is."

'Reden tot optimisme'
De onderzoekers besluiten: 'het probleem van antibioticaresistentie oplossen is veel goedkoper dan niets doen en er is 'reden tot optimisme' dat de juiste stappen gezet kunnen worden'. Dat optimisme wordt gevoed door de wetenschappers en biotech bedrijven die 'barsten van de ideeën', waaronder nieuwe medicijnen, vaccins en alternatieve therapieën zoals antistoffen', aldus BBC News Health.

Fotocredits: amr-review.org
Dit artikel afdrukken