LTO Nederland en LTO Glaskracht Nederland willen dat het kabinet €60 miljoen beschikbaar maakt voor schonere en gezondere teelt van gewassen. Het geld kan de komende vijf jaar worden besteed aan onderzoek en vernieuwingen rond de gezondheid van planten.

De ambitie volgt op eerdere uitspraken van LTO Glaskracht voorzitter Sjaak van der Tak. Hij pleitte afgelopen juli al voor versnelling van de toelating van groene gewasbeschermende middelen en organismen omdat een groeiend arsenaal chemische producten word verboden, terwijl daar geen milieuvriendelijker producten voor in de plaats komen.

Dit weekend schrijft Nieuwe Oogst, het huisblad van boeren en tuindersorganisatie LTO:

"De ambitie is om natuur en land- en tuinbouw meer met elkaar te verbinden, zodat in 2030 geen emissies meer plaatsvinden naar het milieu en geen residuen achterblijven op planten. Nederlandse boeren en tuinders kunnen met de financiële ondersteuning een sterke marktpositie verwerven met een duurzaam geteeld product en zo wereldwijd toonaangevend zijn en blijven', stellen de twee organisaties.

"Het is noodzakelijk dat het ministerie van LNV zich steviger laat zien om onze toonaangevende bedrijven een gelijk spelveld te bieden", zegt voorzitter Sjaak van der Tak van LTO Glaskracht Nederland. "De transitie naar groenere gewasbescherming is alleen mogelijk met een voldoende middelenpakket, waarbij de medicijnkast essentieel is om ziekte en plagen te bestrijden."

Voor die bestrijding is het versnellen en verkorten van procedures urgent, stelt Van der Tak. Daarvoor is extra geld nodig. "Wij vertrouwen erop dat het ministerie van LNV mede investeert in de ambities van de land- en tuinbouw om de weerbaarheid van plant- en teeltsystemen te vergroten."
Nieuwe Oogst - LTO wil 60 miljoen euro voor plantgezondheid
  • Deel
Druk af