In een omvangrijk rapport rapporteert Ernst&Young over EFSA's taken en principes en de manier waarop die worden uitgevoerd. De taken van EFSA zijn als volgt gedefinieerd: 'the provision of scientific outputs and technical support, the communication of risks associated with the food chain and the scientific cooperation with organizations operating in the food and feed safety fields.' De principes zijn onafhankelijkheid, openheid en transparantie. EFSA doet het over de hele linie uitstekend, concludeert Ernst&Young.

Natuurlijk zijn er verbeterpunten. Deze liggen met name op het gebied van communicatie: 'Het ontbreekt EFSA's communicatie nog aan helderheid; waar berichtgeving adequaat mag zijn voor een goed geïnformeerd doelpubliek, is deze niet echt toegankelijk voor een breder publiek, vooral ook door taalbarrières.' Op bestuurlijk en beleidsniveau is de communicatie over risico's bruikbaar en goed genoeg om besluitvorming te ondersteunen. Voor andere doelgroepen wordt de aanbeveling gedaan om de beschikbare communicatiemiddelen (zoals de website) veel meer te differentiëren en beter toe te snijden op de over te brengen berichten. Ook moet EFSA internationaal nog aan zijn reputatie bouwen - binnen de EU zijn positie en uitstraling inmiddels wel voldoende verankerd.

Op het gebied van samenwerking met de lidstaten en netwerken met experts krijgt de EFSA een pluim. Toch is ook hier verbetering mogelijk zodat verantwoordelijkheden, prioriteiten en toekomstige workloads nog beter gespreid kunnen worden en verdubbeling en 'misalignment' tot het verleden behoren.

Fotocredits: Okay, G. Paul Getty Museum, Nick Sherman
Dit artikel afdrukken