Een negental landbouworganisaties roept vandaag in een brandbrief minister Carola Schouten van landbouw op hen 'niet nogmaals te passeren'. Ondanks dat de sector en de overheid al sinds vorig jaar met elkaar in gesprek zijn om een uitweg te vinden uit de stikstofimpasse, voelen de agrarische belangenbehartigers zich buiten spel gezet bij de Kamerbrief over het stikstofdossier die medio deze maand wordt verwacht.

LTO Nederland, NAJK, Netwerk Grondig, POV, Agractie, NMV, NVP, BoerenNatuur en Biohuis, die deels al samenwerkten binnen het inmiddels uit elkaar gevallen Landbouw Collectief, maken zich grote zorgen over de oplossingen die Schouten gaat aandragen voor het stikstofbeleid. Ze signaleren dat cruciale aspecten als de PAS-problematiek, uitzicht op legalisering van de zgn. PAS-melders, de gebiedsgerichte aanpak en "een ratjetoe" aan registratiesystemen nog onopgelost zijn. Bovendien drijven partijen "op een aantal thema's steeds verder uit elkaar," schrijft Nieuwe Oogst.

Volgens het consortium wordt "de kracht van de agrarische sector met de huidige aanpak rondom het oplossen van de stikstofcrisis onvoldoende benut." Met de brandbrief roepen de partijen Schouten op het gesprek te hervatten vóórdat zij de brief naar de Kamer stuurt. "Wij willen graag onze innovatiekracht inzetten om Nederland uit de stikstofcrisis te halen."
Agractie laat in een aanvullende eigen brief weten dat de organisatie de gesprekken met LNV zal "stopzetten" als de plannen van LNV "niet realistisch, haalbaar en betaalbaar zijn en zullen leiden tot verdere verslechtering van de positie van de boer". De situatie kan erom gaan spannen. Het lijkt erop dat het kabinet Kritische Depositiewaarden (KDW's) wil realiseren die in de praktijk onhaalbaar worden genoemd door boerenorganisaties. De boeren proberen de minister en zichzelf te behoeden voor een gepolariseerde conflictsituatie waar noch zij, noch de minister meer uit terug kunnen.

Twitter - LTO Nederland on Twitter
Reageer
  • Deel
Druk af