Kweekvlees heeft de naam milieuvriendelijker te zijn dan rundvlees, omdat er minder land, water en broeikasgassen voor nodig zouden zijn dan voor het houden van vee. Onderzoekers van de Universiteit van Californië in Davis beweren in een voorpublicatie van een wetenschappelijk artikel dat nog niet peer-reviewed is dat de milieu-impact van in het laboratorium gekweekt of "gecultiveerd" vlees waarschijnlijk "ordes van grootte" hoger is dan die van echt rundvlees. Het verschil zou zelfs een factor 25 zijn in het nadeel van kweekvlees.

De onderzoekers maakten een levenscyclusanalyse van de benodigde energie en de broeikasgassen die vrijkomen gedurende alle productiefasen van kweekvlees en vergeleken die met rundvlees. Een van de uitdagingen op dit moment van in laboratoria gekweekt vlees is het gebruik van sterk geraffineerde of gezuiverde groeimedia, de ingrediënten die nodig zijn om dierlijke cellen te helpen vermenigvuldigen.

Momenteel is deze methode vergelijkbaar met de biotechnologie die wordt gebruikt om farmaceutische producten te maken. Als bedrijven groeimedia moeten zuiveren tot farmaceutische niveaus om vlees te kweken, "worden er meer hulpbronnen gebruikt, waardoor de opwarming van de aarde toeneemt," zegt Derrick Risner van het UC Davis Department of Food Science and Technology die op het onderwerp hoopte te promoveren. "Als dit product geproduceerd blijft worden met de 'farmaceutische' benadering, zal het slechter zijn voor het milieu en duurder dan conventionele rundvleesproductie."

Risner en zijn onderzoeksteam definieerden het vermogen van kweekvlees om de aarde extra op te warmen als de kooldioxide-equivalenten die worden uitgestoten voor elke kilogram geproduceerd vlees. Uit het onderzoek bleek dat het aardopwarmingsvermogen van vlees uit laboratoria met deze gezuiverde media vier tot 25 keer groter is dan het gemiddelde voor rundvlees uit de detailhandel.

De onderzoekers vermoeden dat productieprocessen denkbaar zijn die geen dure en energie-intensieve ingrediënten en processen van farmaceutische kwaliteit nodig hebben. Ze berekenden dat het aardopwarmingspotentieel van kweekvlees uiteindelijk tussen 80% lager en 26% hoger zou kunnen liggen dan dat van conventionele rundvleesproductie. Dat lukt alleen als de sprong van 'farma naar voedsel' wordt bewaarheid, dat is nog steeds een forse technische uitdaging. Anders gezegd: kan het wel? Lukt het niet, dan is kweekvlees economisch een dode optie.

Het onderzoek kwam in mei naar buiten. Gisteren zei hoogleraar Paul Woods, expert op het gebied van kweekcelteelten, "mogelijk is 25 keer zo slecht voor het milieu overdreven. Wel zijn er nu verschillende onderzoeken die laten zien dat gekweekte eiwitten in een lab veel energie-intensiever blijken als ze op grote schaal worden gemaakt."
  • Deel
Druk af