Om de wereldbevolking in 2050 te kunnen voeden, is een verviervoudiging van de fosfaatbemesting van grasland nodig. Dat publiceerden onderzoekers van Wageningen Universiteit, PLB Netherlands Environment Assessment Agency, Universiteit Utrecht en de FAO in Nature Communications. Door grasland meer te bemesten, zal de grasproductie met 80% omhoog gaan en daarmee indirect ook de productie van vlees en melk. Door een hogere grasproductie is ook minder veevoer nodig. Gewassen die nu aan vee gevoerd worden, zoals graan en soja, komen daardoor meer beschikbaar voor menselijke consumptie.

Grasland beslaat ongeveer twee derde van het wereldwijde landbouwareaal. Veel van dit grasland wordt niet of amper beheerd, met uitzondering van een aantal landen in het noordwesten van Europa, waaronder ook Nederland. Zonder bemesting verliest grasland met de jaren in toenemende mate aan productiviteit doordat het meer fosfaat verliest dan wordt aangevoerd via bemesting. In landen in Azië en Afrika wordt mest gebruikt als bouw- of brandstof en zelfs van het grasland afgevoerd. Die afname van productiviteit van graslanden zorgt voor een toenemende druk op veevoergewassen. Door het grasland rechtstreeks te bemesten is die ontwikkeling te vermijden.

Een verviervoudiging van de fosfaatbemesting kan echter schadelijke gevolgen hebben voor het milieu en vraagt om een zorgvuldige aanpak. Marissa de Boer van SusPhos van de Vrije Universiteit van Amsterdam vertelde BBC News: “Een verviervoudiging van het fosfaat zal grote negatieve gevolgen hebben voor het milieu en vooral voor mariene ecosystemen. Uitspoeling van fosfaat van landbouwgrond naar rivieren en uiteindelijk de zee leidt tot ongecontroleerde algen groei en zogeheten 'dead zones'.”

Co-auteur Martin van Ittersum stelt dat de problemen beheersbaar zijn en dat bewustwording op dit moment het belangrijkst is. "We hebben het nu nog over bescheiden hoeveelheden, ik denk niet dat de milieurisico's erg groot zijn. We moeten het zorgvuldig doen, we moeten ons afval recyclen en er voor zorgen dat zo min mogelijk fosfaat in onze rioleringen terecht komt."

Waar het benodigde fosfaat vandaan moet komen, is nog een uitdaging. Er is namelijk een dreigend fosfaattekort wereldwijd.
WUR - Zonder fosfaat geen voedsel
Reageer
  • Deel
Druk af