Met gene editing, ook wel crispr-cas genoemd, kunnen genetici alle leven veranderen. Erfelijke ziekten kunnen worden weggesneden uit zaad of eicellen. Tomaten kunnen binnen een dag lekkerder en langer houdbaar gemaakt worden. Melkkoeien kunnen op dezelfde manier meteen ook vleeskoe worden gemaakt, zodat hun karkas meer oplevert. Maar wat willen we? Omdat alles kan en van alles zal gebeuren, is de vraag niet óf we de technieken willen, maar onder welke voorwaarden we die willen toepassen. Jopie Duijnhouwer vroeg begin 2016 aandacht voor die vraag. De KNAW volgde in november. De NRC besprak de vraag afgelopen vrijdag.
NRC - Montage van DNA neemt hoge vlucht
Reageer
  • Deel
Druk af