Mensen die gediscrimineerd of gepest worden vanwege hun gewicht, lopen een verhoogd risico op het metabool syndroom en hart- en vaatziekten. Uit een studie onder 159 volwassenen bleek dat mensen die zich laten beïnvloeden door de stereotypes, driemaal vaker het metabool syndroom en ze zes keer zo vaak een verhoogd triglyceride-gehalte in het bloed hebben als met mensen die zich weinig van vooroordelen over gewicht aantrekken. Nog onbekend is of en welke biologische processen de scores verklaren. Eerder onderzoek laat zien dat gewichtsdiscriminatie de levensverwachting verkort, mogelijk als gevolg van de stress die discriminatie oproept.
ScienceDaily
Reageer
  • Deel
Druk af