Het condoomgebruik onder seksueel actieve Nederlandse tieners is sterk afgenomen: van ruim 80% in 2009 naar 55% in 2017. Dat blijkt uit het HBSC-onderzoek (Health Behaviour in School-aged Children), een studie naar gezondheid en welzijn van 11- tot 16-jarigen in Nederland die sinds 2001 elke vier jaar wordt uitgevoerd door het Trimbos Instituut.

Volgens het onderzoek is de dalende trend in alcoholgebruik onder Nederlandse jongeren van voorgaande jaren gestopt. Veertig procent van de 15-jarigen en 50% van de 16-jarigen geeft aan in de afgelopen maand alcohol te hebben gedronken, waarvan 70% per keer minstens 5 glazen alcohol consumeert.

Het onderzoek toont ook aan dat het aantal leerlingen dat druk door schoolwerk ervaart meer dan verdubbeld is: van 16% naar ruim 35%. Desondanks blijven Nederlandse jongeren erg positief over hun sociale relaties en zet de dalende tendens in roken wel door.
Trimbos - Trimbos-instituut | Nederlandse jeugd nog steeds gelukkig, maar schooldruk neemt toe
  • Deel
Druk af