Dat is een van de bevindingen uit een onderzoek van de University of Sheffield naar de alcoholconsumptie in Groot-Brittannië. In tegenstelling tot het beeld van de Britse drinker als een gezellige pubbezoeker, blijkt alcohol vooral thuis gebruikt te worden, alleen, met een partner of met een groep vrienden. Over het algemeen is het drinkgedrag gematigd en vooral sociaal, maar er zijn uitschieters bij. Binge drinken (meer dan 14 units) komt vooral voor bij mensen die een avond uit zijn, maar ook bij stellen van middelbare leeftijd die een ontspannen avondje thuis hebben.

Dagboeken
De onderzoekers baseren hun conclusies op dagboeken van ruim 60.000 volwassenen, waarin ze bijhielden hoeveel ze dronken, waar, wanneer, waarom en met wie. Ze onderscheiden 8 typen drinkers. Vijf categorieën hebben betrekking op mensen die thuis drinken; mensen die alleen drinken (13,6%), lage hoeveelheden alcohol gebruiken thuis met of bij familie (12,8%) of vrienden (14,4%), weinig alcohol thuis drinken met de partner (19,6%) of zwaar drinken thuis met een partner (9,4%). Mensen die uitgaan, drinken vaak met vrienden (11,1%) of drinken bij het uit eten gaan met partner of familie (8,6%). In 10,4% van de gevallen gaat het om mensen die op een avond zowel thuis als buitenshuis drinken (de 'indrinkers').

Niet stereotype
Onderzoeker John Holmes van Sheffield’s Alcohol Research Group: “Deze uitkomsten liggen ver bij het Britse stereotype van pubdrinkers vandaan. De Britse drink-cultuur mengt de ontspannen gewoonte van thuis drinken met uitschieters naar overmatig alcoholgebruik”. James Nicholls van Alcohol Research UK is het daarmee eens: “Het hele idee dat er een algemene Britse alcohol-cultuur is klopt niet. Er zijn grote variaties binnen de maatschappij. In plaats van te denken in ‘binge’, zwaar of matig alcoholgebruik moeten we meer stilstaan bij de gelegenheden waarbij mensen drinken en het feit dat we bij de ene gelegenheid nauwelijks drinken en bij een andere juist veel.”

Fotocredits: Alcohol, Pixabay
Dit artikel afdrukken