Dat is de conclusie die de altijd grondige Financial Times trekt uit een met uitvoerige grafieken onderbouwde analyse van het dagelijks aantal nieuwe doden in alle landen van de wereld waar data beschikbaar zijn. De analyse is vrij beschikbaar voor niet-abonnees, een speciale dienst van de krant tijdens de coronacrisis.

De krant nam de coronacijfers van Johns Hopkins University en zette die in verschillende grafieken uit. Het geheel leest inderdaad als curves die afvlakken of duidelijk naar beneden buigen.

Niettemin worstelen vele Westerse regeringen op dit moment met deze vraag: wat gebeurt er, als we de lockdown opheffen en niet weten wie besmet is of dat al geweest is?

Niemand kan dat met voldoende zekerheid voorspellen. De cijfers zijn alleen gebaseerd op officiële registraties, terwijl nog altijd weinig duidelijk is hoe die zich verhouden tot de ziekte- en sterftelast in de populatie als geheel. Al evenmin is duidelijk of mensen voldoende immuniteit tegen SARS-CoV-2 opbouwen om niet meer ziek te worden als ze opnieuw in contact komen met het virus.

De grote vraag is, wat er van de moeite om tot de getoonde grafieken te komen overblijft, als Westerse samenlevingen unlocken met minder strengheid dan Aziatische (die er duidelijk wel in slagen om de verspreiding van Covid-19 ziektegevallen onder het publiek tegen te gaan). Als de pandemie in Westerse landen alsnog terugkeert, lopen hun regeringen het risico het verwijt te krijgen dat ze economie van hun landen hebben vernietigd, terwijl de maatregelen de facto alleen maar hebben geleid tot een tijdelijk uitstel van een in onze samenleving moeilijk af te wenden infectiedood.
FinTimes - Coronavirus tracked: the latest figures as the pandemic spreads | Free to read
Reageer
  • Deel
Druk af