Vorig jaar voerde Brown een verplichte waterbesparingsdoelstelling van 30% door in de hele staat, omdat Californië al vier jaar op rij door droogte getroffen is. Deze winter viel er behoorlijk wat neerslag, waardoor sommige stedelijke waterbedrijven de teugels wat wilden laten vieren.

Met zijn ingreep geeft Brown aan dat Californië nooit helemaal aan droogte zal ontsnappen. "De Californiërs hebben tijdens deze droogte hun beste beentje voorgezet en meer water bespaard dan ooit tevoren. Maar we weten nu dat droogte regelmatig voor gaat komen en daarom moeten we waterbesparing een deel van ons dagelijks leven maken."

Permanent, contextueler
Brown handhaaft de maandelijkse verbruiksrapportages. Verder is het afspuiten van trottoirs, wassen van auto's met een slang zonder afsluiting en gazons sproeien waarbij water weg kan lopen definitief verboden. Waterbedrijven zullen 'nieuwe waterverbruiksdoelstellingen' moeten opstellen en krijgen meer flexibiliteit om in te spelen 'op de maat van de unieke context van ieder waterbedrijf'.
Daarnaast moet de State Water Board lange termijn-maatregelen formuleren voor watergebruik door bewoners en voor groengebieden, een aanpak voor lekkages en beleid voor commercieel en industrieel watergebruik.

Ook de landbouw krijgt met de permanente status te maken. Waterleveranciers die meer dan 10.000 acres (ruim 4.000 hectare) van irrigatiewater voorzien zullen 'landbouw-watermanagement' plannen moeten indienen. Nu geldt dat alleen nog voor gebieden met meer dan 10.000 geïrrigeerde hectares landbouwgrond.
Dit artikel afdrukken