De Franse landbouwminister Stéphane Le Foll wil serieus werk maken van het beschermen van de bijenpopulaties en werkt aan een meerjarig 'toekomstplan voor de Franse bijen', schrijft Vilt. Le Foll overweegt in dat kader de al bestaande wetgeving aan te scherpen en het het bespuiten van gewassen die in bloei staan alleen nog 's nachts toe te staan. Dat betekent dat de ontheffingen die talloze Franse boeren nu hebben om wel overdag te mogen spuiten, ingetrokken zouden gaan worden.

Le Foll: "Een studie van het Nationaal Agentschap voor Sanitaire Veiligheid (ANSES) toont immers duidelijk aan dat bijen gevoelig zijn voor licht, waardoor het besproeien van de gewassen met mogelijk schadelijke pesticiden zal moeten wachten tot de late namiddag of avond. We willen een sterke landbouwproductie, maar met de garantie dat de bestuiving door bijen en de honingproductie niet in het gedrang komt."

Boerderij meldt dat de maatregel bij Franse akker- en tuinbouwers op veel verzet stuit. Volgens diverse brancheorganisaties spreekt de minister zichzelf tegen omdat veel pesticiden juist 'veilig voor bijen' zijn verklaard. Ook vrezen ze extra kosten (door het moeten hanteren van afwijkende werktijden), ontregeling van het boerengezinsleven en de praktische onmogelijkheid bepaalde gewassen, zoals veldbonen, überhaupt nog te bespuiten.
Dit artikel afdrukken