De plof-campagne rond kip doet het prima. Je zou kunnen zeggen dat het P-woord flinke merkwaarde heeft gekregen. Merken maken dan soms een zogenaamde 'uitbreiding' van het merk. In het Engels van het marketing-bargoens heet dat een brand extension.

Deze week introduceert Hans Baaij, de oprichter van Varkens in Nood, op Follow The Money het plofvarken. Dat is geen dier dat in minder dan 6 weken slachtrijp is, zoals het slachtkuiken dat door Wakker Dier plofkip wordt genoemd.

Moedermonster
Het plofvarken blijkt een moedermonster. In 1983 produceerde een zeug nog maar 18 biggen per jaar. Nu, in 2014, ligt dat aantal gemiddeld op 28. De betere boeren halen al meer dan 30 biggen van een moedervarken. Het afgelopen jaar krikten de boeren de productie weer met een 0,6 big per zeug. Verbazingwekkend. Een dierenarts van de faculteit diergeneeskunde in Utrecht acht zelfs 45 biggen per jaar haalbaar in de toekomst.

Het moedermonster krijgt er in één worp zoveel dat ze niet genoeg borsten - in varkensboerenjargon spreekt men van 'tepels' - heeft om haar kinders aan te leggen. Boereninnovatie staat voor niets en heeft gezorgd voor de EMMA. Dat is een electronic mother milk application dat 12 biggen kan voeden zonder dat er een moeder voor nodig is.

Afschrijving moeder in het juiste perspectief
Baaij vindt het niks. Daar heeft hij geen ongelijk in. Net als bij koeien wordt de productie belangrijker geacht dan levenslengte in relatie tot de afschrijving van het moederdier. Bij koeien beginnen we dankzij het werk van de dierenartsen van Vetvice te begrijpen dat je moeders optimaal moet inzetten. Minder kinders en een langer leven kunnen prima renderen, veel beter zelfs dan 'ploffers'. Er is echter één verschil: een moederkoe geeft melk en verdient zo de kost. Een varken dat niet zwanger is van haar volgende worp of niet zoogt alvorens weer zwanger te worden, is niet productief. Dat maakt het wat ingewikkelder, maar zet het beoogde maatschappelijke debat over het plofvarken wel op de juiste manier op scherp.
Dit artikel afdrukken