Light frisdrank is al lang een heel gangbaar alternatief voor de varianten met suiker, maar nog immer is er twijfel of die kunstmatige zoetstoffen nou echt wel zo onschadelijk zijn als wordt beweerd. De WHO gaat daar spoedig een aanbeveling over uitvaardigen. De basis voor dat advies is een groot literatuuronderzoek, een systematic review, dat vorige week gepubliceerd is in het vakblad BMJ.

De veelheid van onderzoeken naar voor- en nadelen van kunstmatige suikervervangers in frisdranken heeft het de reviewers niet gemakkelijk gemaakt. "Een betrouwbare review doen naar de effecten van de verschillende soorten zoetstof of van de calorische effecten versus niet-calorische effecten is een uitdaging", schrijven ze. De onderzochte studies waren te divers van opzet, te kort van looptijd en te onbetrouwbaar van verslaglegging.

Sommige onderzoeken rapporteren een verband tussen light frisdrank en een kleiner risico op diabetes type 2, overgewicht en obesitas (waarmee gesuggereerd is dat het gunstig is voor de volksgezondheid en diabetesbeheersing), andere onderzoeken suggereren dat light frisdranken de kans op overgewicht, diabetes en kanker vergroten.

Dat leidde tot de volgende uitkomst: “Er is geen overtuigend bewijs om belangrijke gezondheidsvoordelen van zoetstoffen zonder suiker aan te wijzen, gelet op een reeks gezondheidsuitkomsten. Potentiële schade aan de gezondheid door het gebruik van zoetstoffen zonder suiker kan niet worden uitgesloten.”

Er moet beter opgezet, langduriger en goed gecontroleerd onderzoek gedaan worden naar de voor- en nadelen van het gebruik van suikervangers, zeggen de auteurs.
BMJ - Association between intake of non-sugar sweeteners and health outcomes: systematic review and meta-analyses of randomised and non-randomised controlled trials and observational studies
  • Deel
Druk af