"Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft koning Willem-Alexander in de troonrede geen woorden besteed aan de land- en tuinbouw," schrijft Boerderij. Daar staat tegenover dat in de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting een hoofdstuk 'Voedsel voor de toekomst' is opgenomen: Nederland heeft een toonaangevende agrosector. Nederland is de tweede exporteur van agrarische producten wereldwijd en onze land- en tuinbouw levert producten van zeer hoge kwaliteit. Met een volume van bijna 94 miljard euro draagt dit voor 22 procent bij aan de totale Nederlandse goederenexport. Boeren en EZ zetten zich daarbij samen in voor een oplossing van het wereldwijde voedselvraagstuk. Hierbij wordt rekening gehouden met andere belangrijke maatschappelijke opgaven als de energietransitie en dierenwelzijn. Goed toezicht op de sector is hierbij een belangrijke voorwaarde. Voor 2018 heeft het kabinet daarom 25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de NVWA om haar toezichtsrol te versterken.

Het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de overheid geven samen invulling aan de transitie naar een natuurinclusieve landbouw en een duurzaam voedselsysteem: via de Topsectoren Agri&Food en Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en via de Strategische Ontwikkelagenda Groen Onderwijs. Zo leiden we mensen op met de juiste kennis en vaardigheden. Steeds meer leerlingen kiezen voor het Groen Onderwijs. Hoewel dit goed nieuws is komt de bekostiging daarmee in de knel. Om dit te helpen oplossen trekt het kabinet 6,2 miljoen euro extra uit voor het Groen Onderwijs.
Dat schrijft de Rijksoverheid zelf over landbouw en voedsel.
Boerderij - Koning noemt landbouw weer niet in troonrede
Reageer
  • Deel
Druk af