Vleesmagazine noteert de afwijzing door de EU van compensatie voor exportslachters. Het blad schrijft: Nederlandse exportslachters krijgen geen compensatie voor de sancties die Rusland oplegt aan Nederland. De land- en tuinbouw sector ontvangt wel geld. Brussel vindt de schade voor de Nederlandse vleessector onvoldoende om voor compensatie in aanmerking te kunnen komen. Daarmee worden met name varkensslachters bedoeld.

Annie Schreijer-Pierik
Op Boerderij pleitte CDA Europarlementariër Annie Schreijer Pierik juist wel voor compensatie van de varkenssector. Die zou volgens haar al sinds begin van dit jaar te lijden hebben van de veterinaire importban door Rusland van Nederlands en Europees varkensvlees. De in Oost-Europa en het Westen van Rusland voorkomende Afrikaanse varkenspest gaf de Russen een goed argument voor een importban.

Volgens Schreijer is het embargo de oorzaak van de malaise in de varkenssector. Daarom zou ook die nu moeten profiteren van de € 125 miljoen die beschikbaar wordt gesteld oor de EU om de door overaanbod getroffen markten voor primair boeren- en tuindersproduct te compenseren. De middelen zijn bedoeld om het aanbod op de commerciële markt te verkrappen door daar product uit weg te halen en houden.
Schreijer stelt bovendien voor de komende 4 jaar structureel 100 miljoen EU-geld ter beschikking te stellen voor steun aan de land- en tuinbouw om de gevolgen van het Russische embargo, dat vooralsnog voor 1 jaar is afgekondigd, op te vangen.
Dit artikel afdrukken