Fracking is uit den boze, maar dat schaliegas in de bodem blijft natuurlijk wel aantrekkelijk. In Frankrijk is er daarom belangstelling voor het uittesten van een alternatieve manier om het schaliegas alsnog te kunnen winnen. Geen water en chemicaliën onder hoge druk in de grond pompen, maar... fluorpropaan.

Propaan is een (brandbare) koolwaterstof, die van nature mengt met schaliegas en -olie, in tegenstelling tot water. Vandaar het idee om fluorpropaan te gebruiken, een chemische verbinding die juist onbrandbaar is en door de farmaceutische industrie gebruikt wordt voor inhalators. Het proces is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf EcorpStim. Het fluorpropaan zou verdere chemische bijmengingen overbodig maken en het gasvormige restproduct zou uit het gewonnen schaliegas gerecycled kunnen worden. De eerste testen zouden in de VS al hebben plaatsgevonden, schrijft Le Figaro.
Dit artikel afdrukken