De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) stelt dat de Europese verkiezingen en de door Europarlementariërs gemaakte keuzen 'cruciaal' zijn voor een sterke levensmiddelenindustrie en met name 'de grootste maakindustrie van Nederland'. Teneinde de eigen achterban te helpen een goede keus te maken in de aankomende Europese verkiezingen, presenteert de FNLI op haar site een 'vergelijking van de verkiezingsprogramma’s, op de voor de levensmiddelenindustrie relevante punten'. Immers, bijna alle voor de voedingsindustrie relevante regelgeving komt uit Brussel: 'etikettering, gezondheidsclaims, oneerlijke handelspraktijken, verpakkingen of milieunormen', schrijft De Levensmiddelenkrant.
Dit artikel afdrukken