41
Fotocredits: 'Bos met dood hout', De Sysselt, Cécile Janssen voor FL Media

Flash PerspectiefNederlandse bossen doen het goed

Het gaat goed met de Nederlandse bossen. Dat concludeert de allereerste Florabalans, een coproductie van stichting Floristisch Onderzoek Nederland (Floron) en de vakorganisaties voor schimmels (NMV) en mossen en korstmossen (BLWG). Er zouden meer positieve dan negatieve ontwikkelingen zijn. Het sluit aan bij een eerdere inventarisatie van het Nederlandse bos.

Het bosareaal in Nederland is sinds 1850 verdriedubbeld. Daarbij moet wel vermeld worden dat de bosbedekking van ons land toen een dieptepunt had bereikt. De Veluwe, het belangrijkste natuur- en bosgebied van Nederland, was toen vrijwel kaal.

Hoewel er in de afgelopen 30 jaar niet veel bos meer is bijgekomen, zijn de bossen in die tijd wel ouder en gevarieerder geworden. De grotere soortenrijkdom maakt bossen weerbaarder tegen droogte, ziekten en plagen, schrijft de NRC.

In de Florabalans is te lezen dat de gemiddelde boomleeftijd in een paar decennia flink is gestegen tot meer dan 60 jaar. In Nederlandse bossen is 2 keer zoveel dood hout te vinden als 20 jaar geleden. Paddenstoelen, korstmossen en insectenlarven varen daar wel bij. En vogels ook, want die eten de insectenlarven weer op.

Volgens Laurens Sparrius van Floron blijven er punten van zorg, ondanks dat het netto goed gaat. Bossen zoals die op de hoge zandgronden zijn kwetsbaar voor stikstof. Door stikstofdepositie wortelen de bomen ook minder diep. Daardoor zijn ze gevoeliger voor verdroging. “Stikstof heeft ook een grote invloed op paddenstoelen en korstmossen”, zegt Sparrius. “Als er ergens megastallen sluiten, dan zie je ook weer een snel herstel.”

Boerenactievoerder Bart Kemp reageert opgetogen op het nieuws dat iets zegt dat haaks staat op de gebruikelijke berichten. Die zeggen doorgaans dat de biodiversiteit achteruit holt. Het bovenstaande bericht zegt dat bomen hun voeding te veel aan de oppervlakte vinden en dat daarom de stikstofemissies verlaagd moeten worden.


NRC - Met de bossen gaat het goed in Nederland ? en dat mag ook weleens gezegd worden, 7 dec 2023
 • Waardeer dit artikel door het te delen:
Laden...
Joep Goossens
Joep Goossens Consument, gepensioneerd
 • #41
 • 11 dec '23
 • 19:39

Depositie in een bos wellicht anders dan daarbuiten. Als wandelaar, neem ik het volgende waar.
De stank van een bovengronds gierende Duitse boer verdwijnt grotendeels als je even verderop het bos in loopt waar het bovendien windstil is, alsof de stank om het bos heen waait en niet er doorheen. Hehe zeg ik dan, laten we op het pad door het bos blijven lopen. De geur van de sparren komt je tegemoet, die blijft eeuwig in het bos hangen maar is aan de randen plots nagenoeg afwezig alsof het daar direct wegwaait of verdunt.
Na het kalken kun je, afhankelijk van de windrichting, op het blad van de aangrenzende bosrand de kalkstof zien zitten of van het blad afvegen. Slechts enkele meters het bos in, net achter de randbegroeiing, is daar niets meer van te zien.

Maar misschien overheerst de natte depositie?

Frans Aarts
Frans Aarts Land- en tuinbouw
 • #40
 • 11 dec '23
 • 18:47

Nico #39. Je constateert dat aan het onderzoek van UvA geen eenduidige conclusies kunnen worden verbonden. Dat had voorkomen kunnen worden door het vooraf publiek maken van onderzoeksvragen en de aanpak ervan of, op zijn minst, ingaan op verzoeken om inzage, met de belofte vrijblijvend en vertrouwelijk commentaar te leveren. Uiteraard op de onderwerpen waarvan de recensent deskundigheid bezit, bijvoorbeeld de inzet van de KringloopWijzer. Maar de financier eiste, bij monde van JC Vogelaar, geheimhouding ervan. Dan is de eenduidige conclusie dat hij, door die opstelling, met veel boerengeld bagger heeft gekocht.

Nico Gerrits
Nico Gerrits Natura2000
 • #39
 • 11 dec '23
 • 18:06

Frans, de bewering van de UvA is dat binnen een straal 500 meter 20% van de natte depositie afkomstig is van het bedrijf. Ze hebben het wat verwarrend gepresenteerd in de tekst.
Je mag het onderzoek voor kennisgeving aannemen, want er zijn zelfs voor een (on?)deskundige als ikzelf, geen eenduidige conclusies aan te verbinden.
Het is jammer dat de meest pregnante onderzoeksvraag niet gesteld lijkt te zijn, nl: wat is de relatie tussen de atmosferische concentratie van ammoniak en de depositie (zowel nat als droog) in natuurgebieden.

Frans Aarts
Frans Aarts Land- en tuinbouw
 • #38
 • 11 dec '23
 • 17:33

N. van Rooij #37 . Ik stelde de vraag aan een deskundige.

N van Rooij
N van Rooij Land- en tuinbouw
 • #37
 • 11 dec '23
 • 16:50

#36 Frans
Dat is vrij simpel. Ammoniak is lichter als lucht en verdwijnt dus naar de hogere luchtlagen ( de deken). Met natte depositie komt een deel weer naar beneden. De droge depositie is zwakke wetenschap zoals ook Wouter de Hey regelmatig betoogd, behalve in het Aerius model is die nergens gestaafd met wetenschap.

Ik vind een reactie niet ok

Help de schrijver de juiste toon te vinden waarop je naar hem of haar wilt luisteren.
Klik op de naam van de schrijver en gebruik het "Stuur een mail" veld op zijn of haar profiel om je bericht te versturen.

sluit

Log in om te reageren en duimen uit te delen. Nog geen account? Meld je nu aan!

Lees alles over reageren in de gespreksregels.