De wereld voedsel- en landbouworganisatie FAO zegt in zijn jongste 'troonrede' over dierhouderij in de wereld - World Livestock 2013, Changing Disease Landscapes - dat de groeiende welvaart in de wereld de vraag naar dierlijke producten zo sterk laat stijgen dat dierziekten aan de wortel moeten worden aangepakt. Uitbraken van ziekten zullen anders te grote zorgen veroorzaken.

Daarom moet alle aandacht uitgaan naar preventie vanuit een benadering die zowel de gezondheid van het dier als die van de mens en hun beider omgeving in acht neemt. Zeker moet voorkomen worden dat ziekten uit het wild op huisdieren overspringen en omgekeerd. Hetzelfde geldt voor de rol die mensen en dieren kunnen spelen in de overdracht van ziekten op en via elkaar.
Dit artikel afdrukken