De EU heeft bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO), in tweede instantie, een 'geschillencommissie' voor elkaar gekregen. Een eerder verzoek daartoe was geblokkeerd door Rusland.

De commissie moet gaan onderzoeken of het importverbod voor varkensvlees uit de EU, door Rusland ingesteld nadat in januari de Afrikaanse varkenspest was vastgesteld in Polen en Litouwen, 'wetenschappelijk ongerechtvaardigd' is.

Onhoudbare verliezen
De Afrikaanse varkenspest in de grensgebieden tussen de EU en zijn eigen territoria, heeft Rusland doen besluiten geen varkens uit de EU meer toe te laten. Dat is een klap voor de economisch zwakke Europese varkenssector. De ban zorgt voor overproductie en economisch niet langer op te brengen verliezen voor varkenshouders met een gering eigen vermogen. De EU heeft de Wereldhandelsorganisatie gevraagd in het probleem te duiken omdat varkens uit West-Europa best naar Rusland geëxporteerd zouden kunnen worden

Regionalisatie
Bij de hoorzitting van het 'Disputes Settlement Body' van de WTO, stelde de EU-vertegenwoordiger dat "de EU aan Rusland had aangetoond dat alle noodzakelijke maatregelen tegen verdere verspreiding onmiddellijk in gang waren gezet en dat er geen wetenschappelijke reden is om importen uit niet-getroffen gebieden van de EU te verbieden. [..] Rusland blijft voortdurend weigeren de regionalisatie-maatregelen van de EU te erkennen en blijft importen uit het hele EU-grondgebied verbieden", citeert GlobalMeatNews.

Rusland: EU aanpak is ineffectief
Het Russische weerwoord verwierp - zoals te verwachten - het EU standpunt en stelde "met herhaalde uitbraken van de Afrikaanse varkenspest in de EU (nu ook in Letland), is het duidelijk dat de Europese pogingen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan bewijsbaar ineffectief zijn". Volgens Rusland heeft het geen zin om te proberen het probleem, met z'n grote risico's voor gezondheid én economie, versneld op te lossen door de wettelijke procedure te forceren of te versnellen. De enige oplossing is gelegen in 'overleg tussen experts en afspraken'.

Mogelijk zinloos
De stappen worden genomen terwijl de nasleep van de crash van MH 17 inmiddels tot vergaande handelsbeperkende maatregelen tegen Rusland lijkt af te stevenen. Die nieuwe politieke situatie maakt de poging mogelijk zinloos. Als het conflict tussen Rusland en de Westerse wereld niet tijdig staakt, zal de Europese varkenshouderij er versneld verder door inkrimpen. Boeren kunnen de lasten van een negatief bedrijfsresultaat niet langer dragen en zullen hun bedrijven staken zonder dat de productie door anderen wordt overgenomen. Op dit moment sluit ook China - naast Rusland de andere grote vraagmarkt voor varkensvlees - zijn grenzen voor buitenlandse varkens vanwege dierziekten in zowel de VS als de EU.
Dit artikel afdrukken