De EU wilde graag nog eens onderzoeken of het geruchtmakende rattenonderzoek van de Franse professor Gilles-Eric Séralini klopt. Séralini publiceerde in 2012 onderzoek waaruit bleek dat ratten die met Round-Up Ready mais waren gevoerd, kankers ontwikkelden. Daaraan voorafgaand zouden de dieren door het eten van GMO-voer lever- en nierproblemen alsmede hormonale verstoringen hebben vertoond. De bevindingen leidden tot een ware rel. Het onderzoek werd officieel uit het blad waarin het was verschenen verwijderd. Later werd het door een ander blad opnieuw gepubliceerd.

Séralini houdt bij hoog en bij laag vol dat zijn studie correct is uitgevoerd en dat de conclusies valide zijn. In maart 2014 zei hij zeer benieuwd te zijn wat er uit het nieuwe EU-onderzoek zou komen. Dat weten we nu.

Geen afwijkingen
Het onderzoek leverde niets op. Zo kort valt het resultaat van de EU-studie te omschrijven.

Een Europese onderzoeksgroep waarin onder meer het RIKILT Instituut van Wageningen UR participeerde publiceerde de resultaten van een 90-dagen durende test op 320 ratten in Archives of Toxicologie. Zij verdeelden de dieren in drie groepen. De eerste kreeg een dieet met 33 procent MON810-maïs (een GMO-mais van veredelaar Monsanto). De tweede kreeg een dieet met 11 procent MON810-maïs en 22 procent gewone maïs. De derde kreeg 33 procent gewone maïs van de ouderlijn van MON810 of van een andere gewone maïs. De onderzoekers namen urine- en bloedmonsters af, beoordeelden het gedrag en zochten naar afwijkingen in weefsels. Er werden echter geen afwijkende waarden gevonden tussen de drie groepen ratten.

'Niet gevoelig genoeg'
Het is "geen verrassing" dat er niets uitkomt. Zo reageert de Nederlandse onderzoekster Esther Kok op vilt.be. "In het verleden zijn er al meerdere rattenstudies met MON810 gedaan waarbij veredelingsbedrijven betrokken waren. Dat waren goed opgezette studies waar steevast niets uitkwam. Wij zijn in Nederland geen voorstander van dit soort 90-dagen-rattenstudies, want ze zijn volgens ons niet gevoelig genoeg. Maar de Europese Unie heeft deze studies sinds vorig jaar verplicht gesteld. We kunnen ons veel geld, tijd én proefdieren besparen."

Daarmee zegt ze met zoveel woorden dat er niets uit dit onderzoek kon komen, omdat het niet zinvol is opgezet.

Het onderzoek van Séralini duurde twee jaar. Hij werd bekritiseerd om zijn rattenkeuze. Hij koos voor een soort die spontaan kanker ontwikkelt bij veroudering. Dat deed hij omdat hij juist de invloed van GMO-mais op kankergevoelige ratten op een zo lang mogelijk levensspanne, maar toch binnen een haalbare proefopzet wilde bestuderen.

Fotocredits: rat met tumoren, cyborgsuzy
Dit artikel afdrukken