Een op de Duitse SOEP Database uitgevoerd onderzoek speurde naar de inkomensgevolgen van overgewicht. Terwijl vaak wordt uitgegaan van een zogenaamde obesity penalty - je verdient minder naarmate je dikker bent - ontdekten de economen Marco Caliendo (Universität Potsdam) en Markus Gehrsitz (City University New York) bij mannen eerder een premie voor wat gezetter zijn. Bij vrouwen ontdekten ze daarentegen een slimness bonus. Dat meldt Die Zeit.

De resultaten zijn gebaseerd op 18.000 personen uit de SOEP Database (een sociaal-economisch panel). Hun BMI is gebaseerd op door hen zelf verstrekte gegevens. Zestig procent van de in het onderzoek betrokken mannen heeft overgewicht, tegen iets meer dan een derde van de vrouwen. Mannen met overgewicht blijken meer te verdienen dan hun slanke collega's. Bij de vrouwen verdienen de dunnerds duidelijk meer dan hun collega's.

Voor- & nadelen BMI zijn baan- en geslachtsafhankelijk
Caliendo en Gehrsitz vermoeden dat mannen die dikker zijn in zowel bureaubanen als werk waarbij lichamelijke kracht telt, als succesvoller worden gezien. Dunne mannen in fysieke beroepen blijken zelfs lager betaald te worden en zijn minder succesvol op de arbeidsmarkt.

Voor vrouwen ligt dit anders. Vrouwen met ondergewicht worden beter betaald. Dat komt - zeggen de onderzoekers - door hun oververtegenwoordiging in banen waarin klantcontact van belang is. Daar telt het slanke schoonheidsideaal kennelijk, hetgeen zorgt voor de slimness bonus.

Caliendo en Gehrsitz concluderen dat de voor- en nadelen van dik en dun zijn van het type baan en geslacht afhankelijk zijn. Er is geen sprake van een algemene obesity penality terwijl slank zijn zelfs in het nadeel van mannen kan werken. Manlijk dik zijn lijkt in Duitsland zelfs nog altijd als een vorm van 'welvaren' te gelden.
Dit artikel afdrukken