Staatssecretaris Sharon Dijksma wil het toezicht op slachterijen intensiveren en sneller ingrijpen bij misstanden, o.a. door het opleggen van boetes. Ze heeft dat in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd.

"Er moet adequaat gereageerd worden op incidenten in de slachthuizen. Niet alleen voor onze voedselveiligheid, diergezondheid en dierenwelzijn is dit van belang, maar ook voor onze exportpositie", zegt Dijksma in het AD.

De staatssecretaris heeft de Inspecteur Generaal van de NVWA opdracht gegeven de volgende vier maatregelen binnen een half jaar door te voeren:
1) Structureel verbeteren vormgeving toezicht slachtplaatsen
2) Capaciteit NVWA structureel op orde
3) Handhavingscultuur
4) Verhoging effectiviteit toezicht
.

Waar het geld voor deze maatregelen vandaan moet komen, meldt Dijksma niet. Het ligt in de lijn der verwachting dat de wel aangekondigde tariefsverhogingen plus de opbrengst van de extra boetes de operatie kostendekkend zullen moeten maken.
Dit artikel afdrukken