Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken wil in het wetsvoorstel 'Verantwoorde groei melkveehouderij' een aanpassing doorvoeren waarmee grondgebondenheid geborgd wordt. Het gaat daarbij om de mogelijkheid middels een Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) grenzen te stellen aan het te verwerken percentage mestoverschot (boven de mestproductie 2013).

AMVB of wet
De aanpassing komt tot stand na onder meer door Wouter van der Weijden op Foodlog verwoordde kritiek en is in lijn met de wens van de Tweede kamer om 'intensivering van de melkveehouderij door grondloze groei tegen te gaan'. Dat schrijft Boerderij.

Vandaag zei Wouter van der Weijden over de voorgenomen AMVB: "Dijksma beweegt. Ze wil in de wet opnemen dat als het (polder)overleg daar aanleiding toe geeft, grondgebondenheid bij AMvB kan worden geregeld. Beter lijkt me dat ze dat principe nu al in de wet vastlegt."

Eén invulling van grondgebondheid
"Ik onderschrijf het belang van het grondgebonden karakter van de melkveehouderij. Daarom heb ik ook al aan de Kamer aangekondigd een actiegerichte aanpak te willen uitwerken waarin vergaande afspraken worden gemaakt over stappen die het bedrijfsleven in de zuivelketen en de overheid gaan nemen om het grondgebonden karakter te behouden en te versterken. Met deze wetswijziging schep ik een basis om de grondgebondenheid ook wettelijk te verankeren", aldus Dijksma.

In de sector wordt positief gereageerd op Dijksma's voorstel. Het is echter wel zaak dat er nu snel geschakeld wordt zodat snel - nog dit jaar - duidelijk wordt waar de melkveehouders aan toe zijn, stellen diverse vertegenwoordigers. De zuivelsector én de natuur- en milieuorganisaties willen eenzelfde invulling van de grondgebondenheid, namelijk een grens aan de hoeveelheid fosfaat die per hectare vrijkomt.

Over het wetsvoorstel wordt komende woensdag in de Tweede Kamer gedebatteerd.

Fotocredits: Baijg
Dit artikel afdrukken