Sinds 16 november werd op vier plaatsen in Nederland H5N8-vogelgriep vastgesteld. Het eerste geval was in Hekendorp, daarna volgden bedrijven in Ter Aar, Kamperveen en Zoeterwoude. Sindsdien zaten ook vrije uitloopkippen binnen. Vanaf middernacht mogen morgen de vanwege de H5N8-vogelgriep opgehokte vrije uitloopkippen weer naar buiten. Dat is commercieel van belang omdat vrije uitloopeieren van te lang opgehokte dieren hun uitloop-status verliezen en dan als gewoon scharrelei moeten worden verkocht.

Alertheid blijft geboden
"In Nederland is sinds 30 november 2014 geen nieuwe uitbraak van vogelgriep meer vastgesteld. Ook zijn na de vondst van de twee besmette wilde smienten in de buurt van Kamerik, geen nieuwe vondsten gedaan van met het H5N8-virus besmette wilde vogels. Dit is een aanwijzing dat er minder H5N8 virus circuleert." Zo motiveert staatssecretaris Dijksma het door de Europese Commissie goedgekeurde besluit om de Nederlandse ophokplicht op te heffen. Ook België, dat vergaande voorzorgsmaatregelen nam maar niet werd getroffen door gevallen van H5N8, en een aantal Duitse Länder heffen de ophokplicht op. Waar Länder die toch handhaven worden pluimveehouders niet schadeloos gesteld voor hun inkomstenderving.

Dijksma waarschuwt de pluimveesector. 'Alertheid blijft van belang' en er blijft gemonitord worden op het voorkomen van vogelgriep in het wild. De situatie is onzeker. In Bulgarije werd afgelopen week nog een pelikaan met het ook voor mensen gevaarlijke H5N1-vrius aangetroffen.

Officieel 'vogelgriepvrij'
Voor de internationale handel met landen buiten de Europese Unie geldt Nederland nu weer officieel als 'vogelgriep vrij'. De internationale juridische spelregels bepalen dat een land drie maanden na de laatste definitieve besmetting, die in Nederland op 30 november was, die status krijgt. Dat betekent dat onze eieren niet meer geweigerd kunnen worden wegens besmettingsgevaar.

Fotocredits: Brahmakip met vrije uitloop, JumpV
Dit artikel afdrukken