De melkveehouders en zuivelindustrie komen vermoedelijk terecht in een langdurige crisis. Dat zegt Rabobank International in een aan de coronacrisis aangepaste prognose voor de zuivelmarkt. Een aantal prijzen zal tot 30% lager uitvallen.

De bank verwacht dat de zuivelketen tot diep in 2021 de gevolgen van de coronacrisis zak merken. Pas na een jaar ontstaat mogelijk weer een nieuw evenwicht in de markt, denkt de Utrechtse internationale agro en food bank. Met name de export zal voor een groot deel stilvallen. Dat raakt de Nederlandse sector heel sterk, omdat ons land niet alleen binnen Europa, maar ook een groot-exporteur is op de buiten-Europese markt.

Rabobank verwacht dat China 30 procent, een belangrijke bestemming voor Nederlandse zuivelverwerkers, minder melkpoeder zal invoeren. Ook is te te verwachten dat de vraag vanuit het Midden-Oosten en Afrika duidelijk zal afnemen. In Noord-Afrika en voor Zuid-Amerika ziet de bank een afname van 20% ten opzichte van de gebruikelijke stromen waar de gehele keten van boer en zuivelfabriek tot vervoer naar de eindklant is ingericht.
Nieuwe Oogst - Zuivelmarkt gaat lange crisisperiode in
  • Deel
Druk af