Afgelopen vrijdag maakte het LEI bekend dat het Europese ei wordt bedreigd door vrijhandel. De Europese normen voor dierenwelzijn en de wegglijdende Eurokoers zorgen ervoor dat ons ei niet meer kan concurreren meer eieren uit o.m. Oekraïne, India en de VS.

Industrie versus landbouw
Europa wil graag vrijhandelsverdragen sluiten om industriële non-food producten te kunnen verkopen naar grote groeimarkten. Dat heeft een keerzijde. De EU moet de markten van zijn lidstaten openstellen voor de doorgaans aanmerkelijk goedkopere agriproductie die daar gemaakt wordt.

De Europese Commissie is daar om economische redenen een voorstander van. Onze interne markt krimpt zodat de industrieën die zorgen voor banen en economische ontwikkeling het van export moeten hebben.

Zelfs bij handhaving van gedeeltelijk corrigerende invoerrechten zullen vrijhandelsakkoorden de pluimveesector fors schaden. Dat geldt niet alleen voor eieren en met name verwerkte eierproducten zoals poeder, maar ook voor slachtkippen. Dat laatste maakte het LEI eveneens vorige week bekend.

Strategie
Dat was voor de Partij van de Dieren reden om snel een debat over deze constateringen met de staatssecretaris en de Kamer over deze nieuwe inzichten te willen organiseren. De PvdD kreeg steun voor dit initiatief van het CDA, GroenLinks en de ChristenUnie. PvdA en VVD, de coalitiepartners in het zittende kabinet, steunden het voorstel niet. Wel steunden zij een debat op langere termijn. Op dit moment worden echter de voorbereidingen getroffen voor de vrijhandelsakkoorden die de EU wil sluiten.
Onderwijl moeten de boeren dus nog even leven met onzekerheid over hun concurrentiepositie en afwachten hoe de belangenafweging in Europa uitpakt. Dat lijkt immers de strategie van de coalitie te zijn.

Fotocredits: eierverwerking, LEI
Dit artikel afdrukken