Vandaag begint de EU-top in de Roemeense stad Sibiu. Daar komen de regeringsleiders van de EU-landen bijeen om te bespreken welke prioriteiten de Unie zich de komende 5 jaar moet stellen. De lidstaten hebben alvast gedachten ingediend waarover na de verkiezingen voor het Europese parlement op 23 mei en de keuze van een nieuwe Europese Commissie en Europese Raad verder politiek zal moeten worden besloten.

In de aanloop naar de top liet de Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra in Berlijn weten dat de EU een machtspeler moet worden in plaats van een naïef uit elkaar vallend economisch blok dat ten prooi is aan het geopolitieke spel van China en Rusland; Hoekstra noemt de VS onder Trump niet, maar zou die de derde partij in het rijtje kunnen maken. Zijn woorden kwamen hem onmiddellijk op kritiek te staan van columnist en journalist Mathijs Bouman in het Financieele Dagblad.

Volgens Bouman zijn de Europese lidstaten niet naïef maar hypocriet: ze vechten elkaar met elkaars belangen de tent uit.

Onderling wantrouwen en elkaar niets gunnen, zijn volgens Bouman de oorzaak dat de Europese Unie een tandeloze tijger is die zijn act niet bij elkaar krijgt en geen coherente (industrie)politiek tegen de andere machtsblokken weet te realiseren. Niet naïef dus, maar een groep landen die niet hun gezamenlijk belang bijna willens en wetens verspelen.

Dezelfde toon en analyse is terug te vinden in de ondertonen van berichten van de Volkskrant ('absurdistisch machtsspel') en NRC ('EU-leiders moeten even niets meer hebben van 'ever closer union') over de top.

Onderwijl stuurden de CEO's van tal van grote Europese bedrijven een brief aan de Europese leiders waarin zij pleiten voor stringente Europese regels om het energiegebruik in Europa vrij te maken van fossiele brandstoffen. In 2050 zou Europa klimaatneutraal in zijn energiebehoefte moeten kunnen voorzien. De CEO's denken dat zo'n beleid "innovaties zal aanjagen en de Europese concurrentiepositie wereldwijd zal aanjagen." Onder de ondertekenaars zijn Unilever, FrieslandCampina, Metro, Tetrapak en DSM.
Het Financieele Dagblad - Niet naïef maar hypocriet
Reageer
  • Deel
Druk af