Een tijdje geleden stonden de kranten vol van de biologische wijnboer Emmanuel Giboulot in de Bourgogne. Zijn gangbare collega-boeren dwongen hem tot spuiten omdat zij vreesden dat hun wijnstokken ziek zouden worden van de zijne. De Nederlandse wijnboer Ilja Gort mengde zich in het dispuut en stelde zich op aan de zijde van de gangbare spuiters.

In Californië speelt nu een soortgelijke zaak voor de landbouw als geheel.

Ter bescherming van 'economisch belangrijke teelten
De staat Californië wil boeren kunnen verplichten tot spuiten tegen ziekten en insecten als die plagen andere economisch belangrijke teelten, waaronder citrusvruchten, in gevaar brengen. Biologische boeren verzetten zich omdat ze dan niet meer biologisch zijn. Californië stoort zich daar niet aan, omdat de boeren hun af en toe per maatregel van bestuur bespoten product prima als gangbaar kunnen verkopen, terwijl ze wel biologisch gecertificeerd mogen blijven. Dat schrijft de overheidssite Allgov.

Diaphorina citri
De boeren vinden het maar niets en protesteren. Ze hebben twee argumenten. Californië's biologische sector groeide tussen 2009 en 2013 met 53%. Over heel de VS berekend, is de omzet van biologisch inmiddels $35 miljard. Economisch is dat dus ook serieus, terwijl spuiten hun geloofwaardigheid flink aantast. Daarnaast wijzen ze erop dat er ook niet-toxische manieren van bestrijding zijn die best verder ontwikkeld zouden mogen worden.

De Californische overheid heeft daar weinig oren naar. Als een probleem zich voordoet, moet het snel aangepakt kunnen worden, vinden de autoriteiten. Dat standpunt lijkt vooral ingegeven door de problemen in de citrusteelt waar het sapzuigende insect Diaphorina citri telers voor ernstige zorgen stelt.

Fotocredits: Pesticides, andypowe11
Dit artikel afdrukken