De Tweede Kamer vroeg minister Carola Schouten van Landbouw of ze vindt dat Nederlandse akkerbouwgrond beschermd zijn tegen aankoop door buitenlandse bedrijven, beursgenoteerde ondernemingen en beleggers.

In een brief aan de Kamer antwoordt ze voorlopig geen aanleiding te zien voor zorgen. Nederlandse landbouwgrond is bijna geheel in Nederlandse handen, schrijft ze de Tweede Kamer. Schouten formuleert dat als volgt: "Het risico op snelle overname van grote gedeelten van de Nederlandse landbouwgronden lijkt eveneens beperkt. Uit cijfers van de agrarische grondmarktmonitor van Wageningen Economic Research (WEcR) en van het Kadaster blijkt dat jaarlijks maar ongeveer een procent van de landbouwgronden buiten de familie van eigenaar veranderen. Daarnaast is het eigendom van Nederlandse landbouwgronden gefragmenteerd waardoor grote transacties van aanzienlijke stukken land niet voor de hand liggen.
De kans dat via vennootschappen grote posities in het Nederlands landbouwareaal zijn ingenomen, is ook klein. Van de ruim 2 miljoen hectare landbouwgrond is 85% in handen van een groot aantal natuurlijke personen (voornamelijk agrariërs). Private niet-natuurlijke personen (vennootschappen) bezitten ongeveer 8%. Daarmee is het door de WEcR en kadaster gesignaleerde risico dat via vennootschappen aanzienlijke buitenlandse posities zijn opgebouwd ook beperkt.

In de jaren 2015 tot 2017 is per jaar gemiddeld ongeveer 1.100 hectare landbouwgrond aangekocht door - veelal Europese - buitenlandse ingezetenen. Verhoudingsgewijs gaat het om ongeveer 0,06% van alle landbouwgrond. Er zit geen stijgende lijn in het aantal of volume van de transacties. Volgens de ministers blijkt voorts dat er nauwelijks grond beschikbaar is die buiten boerenfamilies om op de markt komen. Jaarlijks verandert ongeveer 1% van de gronden buiten de familie van eigenaar. Het innemen van grote positie wordt bovendien bemoeilijkt omdat de 2 miljoen hectare landbouwgrond voor 85% in handen is van veel verschillende eigenaren.
Rijksoverheid - Kamerbrief reactie op motie vitale landbouwgronden
Reageer
  • Deel
Druk af