Tijdens de biovakbeurs Biofach in Nürnberg, eerder deze maand, sprak de Europese landbouwcommissaris Phil Hogan over de indrukwekkende groei én vooruitzichten van de biologische sector. Hij illustreerde zijn verhaal met cijfers uit het nieuwe rapport The World of Organic Agriculture 2015 van sectorfederatie IFOAM en onderzoeksinstituut FiBL.

Ook gaf Hogan aan dat hij zich actief bezighoudt met regelgeving voor biologische productie. Het voorstel dat de Europese Commissie in april 2014 op tafel legde, stuit op veel bedenkingen. Als Hogan er met het Europese parlement en de lidstaten niet uitkomt, wil hij nog voor de zomer het voorliggende voorstel intrekken en met een nieuw voorstel komen.

Dubbele groeicijfers in VS, Azië en Latijns-Amerika
'Wereldwijd is bio de snelst groeiende tak van de voedingsindustrie, met een omzet die verviervoudigde: van 18 miljard dollar in 2000 naar 72 miljard dollar in 2013', schrijft Vilt op basis van Hogans speech.

biogroei
Global market: The countries with the largest markets for organic food 2013', The World of Organic Agriculture 2015


Met 22,2 miljard euro zorgt Europa voor een derde van deze omzet. In Europa groeide de biosector de afgelopen drie jaar jaarlijks met 6%. Dat lijkt al indrukwekkend, maar wordt nog ruim voorbijgestreefd door de voorspelde groeicijfers voor Azië en Latijns-Amerika en de VS. Daar wordt respectievelijk minimaal 10 en 15% verwacht.

In Zwitserland en Denemarken wordt per hoofd van de bevolking het meest aan bioproducten uitgegeven, per Zwitser 210 euro en per Deen 163 euro gemiddeld. De grootste afzetmarkt voor biologische producten is de VS, gevolgd door Duitsland, Frankrijk en... China. Dat land publiceert sinds 2013 cijfers over zijn biomarkt, waar 2,4 miljard euro omgezet wordt.

Nieuwe Europese regelgeving moet eigen producenten beschermen
Ten aanzien van het voorstel voor de nieuwe Europese regelgeving hoopt Hogan dat hij met de lidstaten en het Europese parlement tot een politiek akkoord kan komen op basis van de nu voorliggende voorstellen. 'Hogan twijfelt er niet aan dat iedereen de visie deelt dat de nieuwe Europese regels rond biovoeding strenger moeten zijn voor import om de eigen producenten niet met een concurrentienadeel op te zadelen, dat ze administratieve vereenvoudiging moeten nastreven, evenals harmonisering van de regels op EU-niveau', besluit Vilt.

Fotocredits: dorineruter
Dit artikel afdrukken